Du är här:
 • Startsida
 • Ekonomiblogg
 • 10 möjligheter till kompetensutveckling för dig som arbetar med ekonomi

10 möjligheter till kompetensutveckling för dig som arbetar med ekonomi

Lotta Eriksson

6 min 2022 - 06 - 22

 

Vi närmar oss sommaren och semestrarna och innan vi vet ordet av är det dags att ta sig an hösten. Under sommaren funderar många över framtiden och det är också är ett bra tillfälle att reflektera över vad man behöver göra för att ta nästa steg i arbetslivet. Här presenterar vi några aktuella möjligheter till dig som arbetar med ekonomi och som vill förnya eller fördjupa din kompetens. Rivstarta hösten på bästa sätt!

När semestern och sommaren går mot sitt slut är det vanligt att många börjar fundera över arbetet och vad man kanske vill göra i framtiden. Samtidigt planerar många arbetsgivare in utvecklingssamtalen i början av hösten. Därför är det viktigt att fundera över de alternativ som finns. Ett är förstås utbildning eller fortbildning.

Vi har därför valt ut tio möjligheter till ny kunskap för dig som arbetar med ekonomi:

1.

Diplomerad Controller, totalt 18 dagar (3 dagar i månaden i 6 månader) START 11 oktober
– ta ett helhetsgrepp om ekonomistyrningen

 • Lär dig metoder för styrning av ekonomi och verksamhet
 • Så tar du fram säkrare beslutsunderlag
 • Skaffa verktyg för kritisk analys

Utbildningen vänder sig till kvalificerade medarbetare inom företagets ekonomifunktion eller verksamhetsledning som önskar utveckla sina kunskaper och metoder inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. För deltagande krävs goda förkunskaper i att läsa och förstå de ekonomiska rapporterna i en årsredovisning.

2.

Diplomerad ekonomiassistent, totalt 10 dagar (2-3 dagar i månaden i 4 månader) START 19 september

 • Redovisningsarbetets alla delar – från transaktion till bokslut
 • Företagsekonomi – sambandet mellan ekonomirutiner och nyckeltal
 • Juridik – aktuella lagar och regler som styr ekonomifunktionen

Utbildningen vänder sig till dig som ska delta eller redan deltar i det dagliga ekonomiarbetet och vill utvecklas i ditt arbete och din yrkesroll.

3.

Diplomerad redovisningsekonom, totalt 10 dagar (2 dagar i månaden i 5 månader) START 26 september
– från bokslut till årsredovisning

 • Fördjupa dina kunskaper i redovisning
 • Planera och gör ett bokslut med årsredovisning
 • Praktisk tillämpning av lagstiftning och rekommendationer

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med löpande bokföring och vill kunna arbeta självständigt med de mer kvalificerade delarna. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen måste du ha god kunskap i löpande redovisning och avstämning och dessutom känna till de begrepp och moment som förekommer i bokslutsarbetet.


4.

Dataanalys och business intelligence för ekonomer, totalt 6 dagar (2 dagar i månaden i 3 månader) START 29 augusti

 • Lär dig göra affärsnära dataanalyser
 • Så samlar du in, förädlar och omvandlar data till användbara beslutsunderlag
 • Verktyg, begrepp och processer

 

Utbildningen vänder sig till alla som har behov av att kunna samla, förädla, tolka och presentera data för tydliga och säkra beslutsunderlag. Du kan vara t.ex. controller eller ekonomichef.

 

5.

Business Management för ekonomer, totalt 6 dagar (2 dagar i månaden i 3 månader) START 26 september

 • Sambandet mellan ekonomi och affärsmodell
 • Rörelsemarginal, lageromsättningshastighet och kassaflöde
 • Effektiv kommunikation och samarbete

 

Utbildningen vänder sig till dig som är controller, redovisningsekonom och ekonom och som behöver fördjupa sin kompetens och ta nästa steg i din utveckling.

 

6.

Företagsbeskattning och deklaration, 2 dagar, 23-24 november

 • Lär dig aktuella skatteregler och skattelagar
 • Så blir deklarationen enklare
 • Avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter

 

Den här tvådagarskursen vänder sig till medarbetare som arbetar med redovisning och har god vana vid löpande redovisning.

 

7.

Grundkurs i löneadministration, 3 dagar, 5-7 oktober

 • Väx in i rollen som löneadministratör
 • Så utför du de vanligaste löneberäkningarna
 • Lär dig tillämpa gällande lagar och regler

 

Kursen vänder sig till dig som inte tidigare har arbetat med löneadministration. Inga förkunskaper krävs.

 

8.

Koncernredovisning, 2 dagar, 29-30 november

 • Så upprättas en koncernredovisning enligt K3
 • Definitioner, lagar och redovisningsnormer
 • Lär dig uttolka en koncernredovisning

 

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ekonomiavdelningen och som medverkar i arbetet med koncernredovisning.

 

9.

Moms i internationell handel, 1 dag 5 oktober

 • Vem är skattskyldig och när ska moms debiteras?
 • Så hanterar du försäljning till och inköp från utlandet
 • Varor och tjänster i och utanför EU
 • Tvåparts-, treparts- och flerpartsförsäljning

 

Kursen vänder sig till alla medarbetare på landets ekonomiavdelningar och till säljare med kunder i utlandet.

 

10.

K3 - kassaflöden 23 november och K3 - komponentavskrivningar 24 november

Två högaktuella kurser för alla som ska upprätta eller medverka i arbetet med bokslut och årsredovisningar enligt K3 och behöver fördjupa sina kunskaper i regelverkets olika delar!

 

Ovanstående tio utbildningar genomförs på Företagsuniversitetet, som ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet och som i 40 år har utbildat och fortbildat personer inom bland annat ekonomi. Utbildningen sker centralt i Stockholm, i det gamla Posthuset på Vasagatan.

 

Läs mer om dessa och andra ekonomiutbildningar här!