Du är här:

61 miljoner kronor i betalningssäkring  genom samverkan

Lotta Eriksson

2 min 2022 - 04 - 25

Skatteverket bidrog med 99 miljoner i höjda skatter, 783 beslut om ändrad folkbokföring och 61 miljoner kronor i betalningssäkring inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet 2021.


De tolv myndigheter som samverkar mot den grova och organiserade brottsligheten har lämnat en rapport med de konkreta resultaten för 2021 till justitiedepartementet.

På Skatteverkets hemsida berättar myndigheten att arbetet för deras del handlar det om beskattning och folkbokföring. Under 2021 bidrog Skatteverket med höjda skatter på 99 miljoner kronor, inklusive skattetillägg. Dessutom gjordes betalningssäkringar på 61 miljoner kronor.

Inom folkbokföringen pågår också ett pilotprojekt för att kartlägga om, och hur, felaktig folkbokföring används som ett verktyg för att begå brott. Resultatet för 2021 blev 783 beslut om ändrad folkbokföring.


Myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och grovt våld som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram i utsatta områden. De yrkeskriminella begår helt enkelt sina brott där möjligheten att tjäna pengar är störst och risken att åka fast är minst.

När myndigheter arbetar var för sig styr de kriminella om sin brottslighet till andra områden, där det finns luckor att utnyttja.
– Därför är det så viktigt att vi samverkar och gemensamt täpper till alla hål samtidigt, kommenterar Anna-Karin Storsten, områdeschef och Skatteverkets representant i Operativa rådet.

– Målet är att det ska vara svårt att begå brott samtidigt som risken att åka fast är stor. Tillsammans får vi de muskler som behövs för att vinna kampen mot den organiserade brottsligheten.

 

Samverkan sedan 2009

Myndigheternas samverkan mot organiserad brottslighet har pågått sedan 2009 och leds av Polisen. De övriga myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Dessutom ingår nio andra myndigheter som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

 

Läs hela rapporten här!