Du är här:

AI påverkar redovisningsekonomer mest

Lotta Eriksson

2 min 2024 - 05 - 23

Redovisningsekonomerna är en av de yrkesgrupper som kommer att påverkas mest av AI. Det tror i alla fall Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, i en rapport, som tidningen Balans berättar om. Myndigheten tror också att behovet av vidareutbildning kommer att öka kraftigt.

Sedan tidigare vet vi att yrken som är administrativa och innehåller relativt repetitiva arbetsuppgifter är de som framför allt kommer att påverkas av AI-tekniken. Nu visar också en rapport som MYH publicerat under våren, att det är redovisningsekonomerna som kommer att påverkas allra mest av AI.

– Redovisningsekonom är ett av de yrken som i högst grad kan komma att påverkas av AI då många av uppgifterna som tillhör yrket kan utföras av AI:n. Det är ofta upprepande arbetsuppgifter med mycket språk och texthantering och det är AI relativt är bra på att hantera, kommenterar Axel Adelswärd, utredare på MYH och en av författarna till rapporten, i en artikel i tidningen Balans.

Rapporten, Artificiell intelligens påverkan på yrkeshögskolans utbildningsutbud, betonar - enligt artikeln - att medarbetarnas möjligheter till ett livslångt lärande kommer att bli allt viktigare, vilket naturligtvis är något för både yrkeshögskolan och andra utbildningsaktörer att ta fasta på!


Läs mer om rapporten här!