Du är här:
  • Startsida
  • Ekonomiblogg
  • Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Lotta Eriksson

1 min 2019 - 03 - 01

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås det vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen och i skatteförfarandelagen, som gäller gränsöverskridande handel mellan företag inom EU. Här berättar vi mer om förslaget.


Förslagen har föranletts av av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Det handlar om överföring av varor mellan EU-länder till så kallade avropslager, alltså lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov.

Läs förslaget här

Det handlar också om skärpta krav för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder och gränsöverskridande kedjetransaktioner.

I promemorian föreslås dessutom att definitionen av ett tredje territorium i mervärdesskattelagen justeras och en ändring av det territoriella tillämpningsområdet i förordningen om Europeiska unionens punktskatteområde.

Ändringarna föranleds av att Europeiska unionens råd, efter begäran från Italien, har beslutat att den italienska kommunen Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön ska ingå i Europeiska unionens tullområde och i Europeiska unionens punktskatteområde.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs förslaget här

Vill du hålla dig uppdaterad kring de senaste ekonominyheterna? Följ vår Ekonomiblogg! Du kan registrera dig kostnadsfritt här nedan!

Registrera dig