Du är här:

Åter succé för Controller

Lotta Eriksson

15 min 2021 - 11 - 12

Torsdagen den 11 november var det åter dags för den uppskattade årliga konferensen Controller. Liksom i fjol var det Charlie Söderberg som var moderator och som med galant hand ledsagade deltagarna genom dagen.

 

charlie

Efter en kort introduktion hälsade Charlie Söderberg den första föreläsaren, Torkel Strömsten, Associate professor Handelshögskolan och forskningsledare, välkommen. Han har bland annat fått ett uppdrag från Finansinspektionen kring hållbara kalkyler.

- Redovisningen är ett språk med relativt definierade begrepp. Och ett språk möjliggör konversation och utbyten och möjlighet att göra jämförelser, underströk han.

torkel

 

Han gav  en kort historisk bakgrund till IFRS och IASB och knöt sedan ihop allting till klimatkrisen och klimatförändringar och landade i att man måste börja redovisa klimatavtryck.

- Vi går från 'shareholder value' till 'stakeholder value' och behovet av relevant jämförbar information för att fatta välgrundade beslut, poängterade han.

Han gav även en bild av vägen från EU-direktiv 2014 till mobilisering, med International Sustainable Standard Board i IFRS Foundation 2020, som har blivit en global standard.

- Man har gått från företagens inverkan på klimat och miljö till risk och möjligheter, det vill säga miljöns/klimatets inverkan på företagen, fortsatte han och rekommenderade att vi ska fundera över vilka finansiella konsekvenser klimatförändringarna får.

Torkel berättade också om en studie inom hälso- och sjukvårdssektorn där man utgår från att om patienter kan diagnosticeras tidigt så kan resurser sparas, liv räddas och CO2 minskas och hur man sedan går från teori till praktik.

Slutligen sade han att dessa kalkyler är hållbara när CO2 blir en valuta:

 • Produkt/patientkalkyler (från silokalkyler till systemkalkyler),
 • Kalkyler som argument för värdebaserad försäljning - Stor potential (“sälja” CO2-minskning)
 • Investeringskalkyler (vilka kassaflöden ska räknas in (CO2-relaterade kassaflöden).

 

Här finns Torkels presentation

 

Framtidens controller-roll

Efter en kort bensträckare var det dags för Kristin Mehta, som är senior managementkonsult på Meritmind, att sätta sig intill Charlie Söderberg för att samtala om framtidens controller-roll.

Kristin2

 

- Vi har hört i flera år att en controller ska vara en business partner – vad är det egentligen? Nu har digitaliseringen kommit och medför att vi har nya verktyg. Då  ska vi tänka mer som strateger/affärsmän och kunna hantera tekniken.

- Vi ska inte bara stötta beslut utan påverka beslut - och inte bara vara en stöttande affärspartner utan en drivande kraft också.

- Vi  behöver mer machine learning men en traditionell ekonom kanske inte har de förmågor som krävs, då är utbildning viktigt.

Kristin Mehta konstaterade att controllerrollen är bred och har stora krav på sig – man ska vara kommunikativ, dataanalytisk och strategisk och arbetsgivaren måste dessutom skapa förutsättningar för controllern att exempelvis göra analyser.

Hennes förslag är att "omformulera rollerna" på ett annat sätt.

- Bygg din karriär proaktivt – vänta inte! rådde hon.

Hur gör man det då?

- Många funderar och vill göra om i controllerorganisationen – mitt råd är att inte avvakta utan att fundera över vem  jag själv vill vara - den som arbetar med produktion 'backend' (då ska man lära sig digitala verktyg, vilken data som finns och samla ihop det och få ut rapporter) eller vill jag vara 'business partner' i 'frontend' (satsa på presentationsteknik, design i rapporterna, kommunikation och  kartlägga kundresan) - eller vill jag vara däremellan; en financial controller som kan lagar och regler och säkerställer att konsolideringar fungerar. Den i "frontend", som ska fungera som affärsstöd och vara relationsbyggande, tänka kritiskt och utmana,  behöver kanske inte vara ekonom.

- Se utvecklingen och gör ditt vägval, utveckla din nisch. Om man brinner för det man gör i dag ska man brinna för utveckling också, sade hon och underströk att det är viktigt att controllern sitter i ett beslutsfattande organ.

 

Automationsresa

Ulf Herkommer är IT-chef i Värmdö kommun. I hans avdelning Teknikhubben ingår bland annat "HUB för smartare Värmdö". Han beskrev hur man skulle gå från att vara en smart kommun till en smartare, en förflyttning som började 2020.

Ulf

 

Inriktningen är att automationen ska bidra till att färre ska göra mer för fler, att kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare som nyttjar modern teknik och på sikt blir helt datadriven

Automatiseringsfabriken är en del av förflyttningen – 10 procent är teknik (roboten), resten är verksamheten. Under processen har kommunen  haft cirka 60-70 projekt på gång där man bland annat har utrett nyttoeffekten. Just nu bygger man sex parallella utvecklingsspår.

Ulf beskrev även hur ett case skulle kunna se ut på ekonomiavdelningen:

 • Chefen, ledningen ska ha en rapport
 • Data till rapporten kommer för närvarande genom en "systemsallad", en lång rad olika system – med datadriven struktur slipper man denna "systemsallad".
 • Enhetlighet – roboten skapar enhetlighet
 • Arbetstid – roboten jobbar dygnet runt
 • Rapporter kan schemaläggas och producera med viss kontinuitet.
 • Vinsten är:
  • Man får tid över till annat värdeskapande arbete
  • Man få bättre rapporter, nya rapporter, analyser

 

Här finns Ulfs presentation

 

Allt controllern behöver veta om moms

Efter lunch stod det moms på agendan. Lena Westfahl, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton sedan 2015, är en riktig ”momsguru”. Hon tog sig an programpunkten ”Allt du som controller behöver veta om moms”

- Moms är i många avseende en ledningsfråga – så sätt dig i förarsätet! inledde hon.

Lena2

Hon gick sedan igenom momsens grundregler på tio minuter, gav en bild av nyheter inom moms och konkreta bra saker att veta om moms.

Inledningsvis konstaterade hon att moms är en konsumtionsskatt – skattskyldigheten uppstår vid omsättning av varor och tjänster, ska vara momspliktig och göras av en ”beskattningsbar person” och när Sverige är beskattningsland.

- Olika branscher har olika utmaningar, poängterade hon och nämnde bland annat byggindustri, sjuk- och hälsovård, tech och ideella organisationer.

En nyhet  är de e-handelsregler som infördes inom EU den 1 juli i år, som gäller försäljning till privatpersoner. Det omfattar bland annat ett nytt tröskelvärde på 99 680 kronor inom EU vid distansförsäljning.

Lena  gav också ett antal exempel på nya ställningstaganden från Skatteverket, bland annat om mervärdesskatt vid e-handel och kundförluster med anledning av pandemin.

Hon berättade även om reglerna kring vårdmoms, rätten till momskompensation via regionerna och möjligheten att starta momsgrupper.

Därefter gav hon några nyheter inför 2022 och avslutade med följande råd:

- Fokusera på din bransch och just dina frågor!

 

Här finns Lenas presentation

 

Det nya arbetslivet och fyra dimensioner av ledarskap

Heléne Lidström är arbetsstrateg och har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2. ”Det nya arbetslivet” och förändring i kommunikation, kultur och ledarskap är den röda tråden i hennes arbete.

Hon besökte Controller för att beskriva resan till det nya arbetslivet.

- Vi har lärt oss mycket under och efter pandemin och börjar nu gå tillbaka till ett ”normalt” arbetsliv. Nu är det här en fråga för alla – och en viktig fråga som handlar om att skapa förutsättningar för oss, att må bra. Pandemin har satt fokus på frågorna och vi har varit tvungna att hitta nya arbetssätt, sade hon.

Helene

 

I Sverige är stress den vanligaste orsaken till sjukskrivning även före pandemin. Över en miljon svenskar äter antidepressiva på någorlunda regelbunden basis. 40 procent upplever att de förväntas vara tillgängliga när de är lediga, en siffra som är nästan 70 procent bland cheferna.

- Nu finns det en förväntan att få jobba hemma i ett par dagar i veckan men kontoret fyller  en viktig funktion och därför behöver vi även kontor.

- De som har bra förutsättningar är produktiva hemma men alla har inte det. Så vi behöver fundera över hur kontoret utformas för att leva upp till alla förväntningar, sade hon.

Hon beskrev även fördelar och utmaningar med distansarbete.

- Det finns inte ett recept för hur alla ska jobba. Det kan se helt olika ut i organisationerna, vi måste resonera kring vad som blir det nya normala för just oss, alla kanske inte ska jobba 2-3 dagar på kontoret. Det handlar i stället om flexibilitet.

- Ta därför fram en arbetsplatsstrategi på kort och lång sikt. På lång sikt ska vi fundera över hur vi ska skapa den bästa medarbetarupplevelsen. På kort sikt måste vi komma överens om vad som gäller på arbetsplatsen och vår grad av flexibilitet.

Heléne gick även igenom fyra dimensioner av ledarskapet; självledarskap (leda mig själv), medarbetarskap (leda mig själv i samverkan med andra), ledarskap (leda andra) och medarbetarskap (låta mig ledas). Allt bygger på tillit. Och tillit förutsätter tydlighet. Och här går många vilse, menade hon.

Och hur ska vi då utforma våra kontor?

- Utgå från verksamheten, grupper och individer och använd den forskning som finns, rekommenderade hon och beskrev tallriksmodellen för hjärnan; reflektion, rörelse, sömn, fokus, umgänge, kreativitet och avkoppling. En liten del av alla dessa gör att man mår bättre och ska byggas in i våra miljöer.

Helénes sju framgångsfaktorer är:
 1. Tydlighet i vår riktning
 2. Vision kring arbetssätt
 3. Involvera medarbetarna kring hur vi vill jobba i framtid
 4. Våga utmana oss själva och andra – förändring pågår och vi kan göra saker bättre
 5. Skapa ramar
 6. Skapa rätt förutsättningar
 7. Kommunikation, kommunikation. Ha dialog.

 

Här finns Helénes presentation

 

Förändrat arbetsliv på ekonomiavdelningen

- Covid tvingade folk att springa lite fortare och smartare och fokusera på vad vi vill vinna, konstaterar Anna Fors, i ett samtal med Charlie Söderberg.

Hon är diplomerad redovisningsekonom och controller och sedan sex år tillbaka CFO på den nordiska PR-koncernen Spalt PR. Anna gav några exempel på hur företaget fått ändra sitt arbete under de gånga 18 månaderna. Hon har även arbetat på Bonnier under stora förändringsarbeten, bland annat övergången från kassettbok till MP3-filer.

Anna

- För att vinna mark i en förändring ska man stå nära sin produkt oavsett produkt, framtidens ekonom ska var lite nördig – vad är ägarnas intresse, vad är ledningens intresse? sade hon.

- Ibland blir man så låst i ekonomifunktionen – vi skulle jobba snabbare om vi hade automation men innan vi kommer dit får man försöka sälja in idéer från ett annat perspektiv.

- Jag tror  på en digitalisering och automatiserad ekonomifunktion – ekonomer behövs alla dagar i veckan men inte för att kontera fakturor och för att attestera fakturor. Kan saker gå mer automatiserat hittar vi energi till det vi är bra på.

- Sedan måste vi ställa högre krav på de som levererar till oss eftersom vi har höga krav på vår leverans.

- Se er inte bara som ekonom. Er ägare har trott på de här idéen och det måste vi också göra. Känn lite mer kärlek till det ni gör, förstå och tyck om er produkt så att ni inte bara tittar på kostnadsförslag, för det kan vem som helst göra.

- Lev nära er produkt/tjänst, summerade hon.


Få andra att förstå dina budskap

Andreas Olsson är en av Sveriges populäraste och mest anlitade utbildare, coacher och föreläsare i presentationsteknik. Han har en bakgrund som ekonom och säljare, har arbetat med kompetensutveckling, haft flera ledande befattningar och också startat upp och sålt företag. I dag arbetar han på företaget Presentationsteknik och bevisar att det inte handlar om medfödd talang utan att presentationsteknik är något som alla kan lära sig.

- Alla beslut vi fattar är drivna från en känsla, konstaterade han och utvecklade det.

- När ni presenterar siffror är det bra att ni berör, skapar en känsla.

Andreas

Han beskrev motivationsmodellen; vad - hur - och varför;  vad ska du få ut av din presentation och varför ska åhörarna lyssna på den?

Vet du inte det behöver du inte hålla presentationen. Varför ska den här grafen vara med – varför ska den här siffran vara med – om ni inte hittar det, varför ska det vara med?

Han gav också tips på "verktyg" som kryddor, storytelling, rätt framträdande och gav även några konkreta och korta powerpoint-tips

 

Här är några bilder ur Andreas presentation

 

Därmed var Controller 2021 slut och vi tackar alla föreläsare, vår eminenta moderator och alla som kom till Berns den 11 november 2021!