Du är här:

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgiften

Lotta Eriksson

1 min 2019 - 02 - 22

Regeringen föreslår i en proposition att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. 

Den skattereduktionen för fackföreningsavgift som gäller för närvarande infördes den
1 juli 2018 och innebär en skattereduktion med 25 procent av den
sammanlagda avgift som en medlem har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation under året - förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

Enligt finansdepartementet föreslår nu regeringen i en proposition att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april i år. I kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2019 ska uppgift endast lämnas om medlemsavgifter som betalats före den 1 april 2019.