Du är här:

AXIS flyttar business control närmare affären

Lotta Eriksson

5 min 2019 - 04 - 09

En controller måste vara nära affären och stötta den. Det konstaterar Nina Altarac, Director of Business Control på det svenska bolaget Axis Communications.
- Man får lyfta av sig finanshatten och inte bara titta på finansiella frågor, utan fundera över vad vi behöver för att ta bättre affärsbeslut, slår hon fast.

 

Axis Communications i Lund, som tillverkar nätverkskameror, har på fem år blivit dubbelt så stort och gått från 1 500 till mer än 3 200 anställda.

Nina Altarac anställdes för ett och ett halvt år sedan och rekryterades för att styra om business control från rapporteringsfokus till affärsfokus.

- Det var uttalat att vi behövde en ny modell men inte hur den skulle se ut, berättar hon.


Målet var att skapa förutsättningar för bättre kommunikation i teamet och med företagets olika enheter men också att få till en ökad förståelse för företagets affär och kultur.


- I dag har vi både bättre struktur och mandat och medarbetare som förstår att vi ska göra på ett annat sätt än det traditionella. De som jobbar i teamet i dag är inte bara duktiga controllers, utan alla tycker genuint om människor och vill vara nära verksamheten och dela med sig, beskriver Nina Altarac.


Utbildning blev startskottet

Det första steget var en gedigen utbildning, som gick under benämningen ModernControlling@Axis. Den togs fram och genomfördes i tätt samarbete med EFL, Ekonomihögskolan i Lund.


- De kom till oss på Axis i fyra dagar och genomförde utbildningen för både business och group control. Vi gick bland annat igenom traditionell controlling, strategisk ekonomistyrning, digitalisering och nya utmaningar och förväntningar till finansfunktionen, berättar Nina Altarac.


Utbildningsinsatsen föll väl ut men något som den visade – och som Nina hade förberett sig på – var att inte alla controllers kände sig riktigt hemma i det nya arbetssättet.

- När man gör ett sådant här förändringsarbete måste man vara införstådd med att alla inte vill bli business controllers, utan kanske inser att de vill göra något annat.

- Det visade sig ganska tidigt i utbildningen, då två av tolv efter dialog förstod att de ville arbeta med annat inom  inom finans. I stället fick vi möjlighet att ta in nya personer i teamet som verkligen vill vara med och accelerera vår affär, poängterar hon.


I Ninas team arbetar nu tio business controllers och fyra personer med en tvärfunktionell funktion. Business controllers sitter till största delen med i ledningsfunktionen och i strategiska möten för den del av verksamheten som de arbetar med.  Dessutom är majoriteten av dem ute i verksamheten minst en dag i veckan.


Framtidens controller jobbar med affären

- Vi har påbörjat en resa, utbildningsinsatsen är klar och vi tror verkligen på det här sättet att arbeta. Modellen har etablerat sig både utåt på Axis och internt här på finansavdelningen, där vi har ett bättre samarbete i dag, konstaterar Nina Altarac.


- Axis som bolag har påbörjat en resa som innebär ett större fokus på mjukvara och totallösningar, samtidigt som produkterna kommer fortsätta vara viktigt för bolaget. Att kunna arbeta både kort- och långsiktigt och se till helheten på tvärs av funktionsindelningar blir ett viktigt bidrag till affären. En sådan förändring påverkar ju inte bra controllers utan hela bolaget.


Hon är övertygad om att en modell med business controllers är framtiden, framför allt om man har en verksamhet som är komplex.


- Hela samhället och finanssektorn styr mer mot att bli tvärfunktionellt. Då behövs det några som fungerar som spindeln i nätet och kan samla och dela information, det är en viktig del av business controllerns roll, säger hon avslutningsvis.


Hör Nina Altarac berätta mer om Axis förändringsprocess, vilka resultat som uppnåtts, vilka utmaningar som har funnits och hur bolaget nu jobbar vidare – på Controller 2019 den 14 maj! Du kan läsa mer och boka din plats genom att trycka på knappen nedan!

 

Läs mer