Du är här:

Bedragare utnyttjar digitala plattformar

Lotta Eriksson

2 min 2022 - 06 - 07

Fyra av tio företag som utsatts för bedrägerier de senaste två åren rapporterar att angreppen har skett via deras digitala plattformar. Det visar PWC:s undersökning "Global Economic Crime and Fraud Survey 2022".

 

Den ökande digitaliseringen har inneburit en kraftig ökning av nya verktyg, närvaro på sociala medier och beroende av externa leverantörer inom tech, IT, AI och RPA. Just detta utgör också stora svagheter för företagen, eftersom interna förövare och externa kriminella personer utnyttjar dessa svagheter. Det visar PwC:s Global Economic Crime and Fraud Survey 2022 som baseras på svar från 1 300 chefer i ett 50-tal länder.

Rapporten visar bland annat att 46 procent av organisationerna i undersökningen har utsatts för bedrägerier, korruption eller andra ekonomiska brott under de senaste 24 månaderna.


Andelen organisationer som utsatts för bedrägerier har varit stabil sedan 2018 medan hotet från externa förövare fortsätter att öka. Hos nästan 70 procent av de organisationer som har utsatts för bedrägerier har de allvarligaste incidenterna skett via externa attacker eller samarbeten mellan externa och interna förövare, framhåller PWC.


Hackare och den organiserade brottsligheten hör till de vanligaste externa förövarna. Deras aktivitet ökade avsevärt under de senaste två åren: 31 procent av fallen med externa gärningsmän bestod av hackare och 28 procent utfördes av organiserad brottslighet. Båda siffrorna återspeglar ökningar jämfört med motsvarande undersökning år 2020.

Läs mer här


Ladda ner rapporten här