Du är här:

Begränsat utrymme för reformer 2020

Lotta Eriksson

2 min 2019 - 09 - 06

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande är nära noll i år. Staten visar överskott medan kommunsektorns underskott växer. Enligt Ekonomistyrningsverket blir sparandet 17 miljarder kronor nästa år. Utrymmet för reformer 2020 uppges därför vara begränsat om överskottsmålet ska klaras.

 

Konjunkturen i svensk ekonomi är inne i en avmattningsfas. BNP-tillväxten blir betydligt lägre i år än i fjol, samtidigt som sysselsättningen växer långsammare. Det skriver Ekonomistyrningsverket i ett pressmeddelande.

Nästa år dämpas tillväxten ytterligare något och den förblir relativt svag under hela prognosperioden.


Konjunkturavmattningen tillsammans med skattesänkningar gör att skatteintäkterna ökar långsammare i år än 2018. Det finns än så länge inga beslut om större skatteändringar nästa år. Skatteintäkterna ökar totalt sett mer 2020 än i år, även om ökningstakten är lägre än den varit de senaste åren.


De takbegränsade utgifterna i statens budget ökar måttligt både i år och nästa år. Det är framför allt bidragen till kommunerna och utgifterna för försvaret och rättsväsendet som ökar  medan utgifterna för bland annat migration och integration minskar.


Den offentliga sektorns finansiella sparande blir två miljarder kronor 2019. Sparandet kommer att stärkas kommande år, vilket beror på att statens sparande ökar. Underskottet i kommunsektorn uppges förbli stort under hela prognosperioden.


Det strukturella sparandet minskar i år, till ett underskott på 0,3 procent av BNP. Det är en tydlig avvikelse från det överskottsmål som gäller från och med 2019.

Sparandet stärks nästa år, oaktat nya reformer i budgetpropositionen, men är fortsatt något under målnivån. Enligt Ekonomistyrningsverkets prognos är utrymmet för reformer begränsat om överskottsmålet ska klaras.

Läs mer på Ekonomistyrningsverkets hemsida!

 

Vill du hålla dig fortsatt uppdaterad om nyheter som denna och andra på ekonomiområdet?

Prenumerera på vår Ekonomiblogg kostnadsfritt genom att klicka på knappen nedan!

 

Prenumerera på bloggen