Du är här:

Controller ett framtidsyrke - med rätt kompetens

Lotta Eriksson

4 min 2022 - 09 - 01

Snart är det dags igen; den 11 oktober startar utbildningen Diplomerad controller, som syftar till att stärka befintliga och blivande controllers i sin yrkesroll.  Det är en populär och anrik utbildning, som har genomförts sedan 1998 men som hela tiden uppdateras med nya rön och kunskaper för att var relevant och aktuell.

 ”Titeln controller är så bred och betyder olika saker på olika företag så det är alltid värdefullt att träffa andra och resonera kring rollen.”

"Mottagandet var oerhört proffsigt och lokalerna var härliga, kursledarna bra och maten jättegod. Allting gav ett riktigt bra helhetsintryck."

Sådana här fina kommentarer får utbildningen Diplomerad controller, som Företagsuniversitetet startar två gånger om året, nu närmast den 11 oktober.

- Utbildningen ger deltagarna en plattform, en verktygslåda och ett framtida nätverk för att stärka sig inom området ekonomistyrning, utredningsmetodik och verksamhetsanalys, berättar kursledare Owe Marstorp.

owe i klassrum

Controller är onekligen ett bra yrke att satsa på; Arbetsförmedlingen bedömer att controllers har goda möjligheter till arbete, i stora delar av landet både på kort och på lång sikt.

Läs mer på Arbetsförmedlingens sida

Utbildningen Diplomerad controller, som är på tre dagar i månaden i sex månader – totalt 18 dagar, möter upp de behov som finns. Den omfattar bland annat nyckeltal, kassaflöde, kredithantering, kalkyler och hållbarhet – men framför allt ger den en introduktion och fördjupning inom ekonomisk analys, utredningsmetodik och konsultativt arbetssätt och ledarskap.

- Vi kursledare vill verkligen att deltagarna under utbildningen ska kunna utveckla både det framåtorienterade tänkandet, analysförmåga och sina beslutsunderlag för att ännu bättre kunna bidra till verksamheten och ledningens proaktiva målstyrning, förklarar Owe Marstorp.

- Det gör vi genom att presentera och undersöka olika analysmodeller och arbetsmetoder för att öka förståelsen för - och utmaningen i - de olika praktikfallen. Under halva utbildningstiden genomförs delar av analys- och utredningsarbetet med handledning av kursledarna, fortsätter han.


Samverka med andra för att bli en speaking partner

- Den röda tråden i utbildningen Diplomerad controller är att erbjuda deltagarna möjlighet att kliva in i en praktiskt fungerande controllerroll på sin arbetsplats, oavsett hur den ser ut, beskriver Owe Marstorp.

– Det handlar mycket om att både samverka med andra kompetensområden och informationssystem för att kunna bygga relation och vara en speaking partner med ledningen.

Efter genomförd och godkänd utbildning får deltagarna ett diplom som blir ett kvitto på den nyvunna kompetensen.

- För många har diplomet varit en viktig faktor i den framtida karriärutvecklingen, säger Owe Marstorp.

Många av kursdeltagarna har genom åren framhållit kursledarnas kompetens, erfarenhet och pedagogiska ådra;


- Vi som är kursledare är själva aktiva i de olika rollerna som vi undervisar i. Vi vet att det vi tillhandahåller i utbildningen även kan tillämpas i praktiken, avslutar Owe Marstorp.

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm.


Det finns platser kvar till nästa utbildningsomgång! Läs mer om utbildningen här!