Du är här:

Dags för Controller igen!

Lotta Eriksson

4 min 2019 - 03 - 05

För fjärde året i rad arrangeras nu den populära konferensen Controller på Fotografiska i Stockholm. Det sker tisdagen den 14 maj och konferensen tar bland annat sikte på beyond budgeting, framtidens roll som controller och verksamhetsnytta med  data, AI och BI.

Tisdagen den 14 maj är det åter dags för Företagsuniversitetets konferens för dig som arbetar som controller eller motsvarande! Det bjuds en heldag på Fotografiska i Stockholm, med föreläsningar och samtal på scenen som ger deltagarna lika delar praktisk nytta och inspiration. Dessutom blir det tillfälle att knyta nya kontakter med andra controllers runt om i Sverige.

Konferensen Controller 2019


Moderator är Henrik Johnsson och han kommer att ledsaga deltagarna genom en dag som består av följande programpunkter:


Beyond budgeting - i teorin

Beyond Budgeting, budgetlös styrning, Lean budgeting eller dynamisk styrning? Alternativen till hur den traditionella årsvisa budgetstyrning kan utvecklas för att möta en osäker omvärld är ett aktuellt ämne. Knut Fahlén ger en teoretisk bild av hur resultatet av en alltför hård budgetstyrning kan bli kontraproduktiv och hur framgångsrika företag kan göra för att situationsanpassa sina styrmodeller till något mer  dynamiskt än den årsvisa fasta budgeten och därigenom nå bättre resultat.  


Beyond budgeting - i praktiken

Allt fler svenska företag överger nu budgeten som styrmedel. En föregångare på området är Handelsbanken. Martin Blåvarg, koncerncontroller/Head of Group Control, berättar om fördelarna och utmaningarna.


”Jobba aldrig övertid”

När Jenny Gentele efter  många år som revisor, och personalansvarig chef tog steget och startade eget tillsammans med en kollega satte de upp en viktig regel som gäller alla: ”Jobba aldrig övertid”. I dag består ABC revision av sju personer och de följer regeln utan undantag. Ändå kan företaget redovisa 30 procents vinstmarginal. I ett samtal med Henrik Johnsson berättar Jenny om varför regeln är viktig och hur hon har byggt upp företaget.


Bygg verksamhetsnytta med data, BI och AI

Bolagsverket har byggt upp en bra struktur för sin statistik med ett datalager och en BI-plattform som servar hela verksamheten. Dessutom har myndigheten låtit göra en utredning kring artificiell intelligens och håller nu på att bygga upp en leveransorganisation som ska klara av att utföra och integrera dataanalys i kärnprocesserna med hjälp av AI och machine learning. Här berättar Jonas Lindström, enhetschef styrning och uppföljning, mer!

 

ModernControlling@axis

Nina Altarac, som är Director of Business Controll i den svenska koncernen Axis Communications, beskriver en väl fungerande och framåtlutad modell.


Controller 3.0 – nästa steg i karriären

Hur tar man som controller nästa steg i karriären för att kanske hamna på chefsnivå? Vad krävs för att ta det steget om du i dag saknar personalansvar och  erfarenhet? Hur ser framtiden som controller ut? Hur påverkar digitaliseringen controllerrollen? I ett samtal med Henrik Johnsson beskriver Christina Bergman från Deloitte, controllerrollen i dag, hur den förändras och vilka egenskaper och kompetenser som behövs i framtiden.


Proffsig kommunikation som skapar impact        

Här ger retorikexperten Alexander Grabner Jarlung en inspirerande inblick hur viktigt det är att kommunicera rätt, några konkreta tips på framgångsrik kommunikation och vad vi alla kan tänka på i sin kommunikation.

Controller 2019 avslutas med  "after conference", mingel med dryck och tilltugg, och möjlighet att besöka Fotografiskas utställningar.

 

Säkra din plats på Controller 2019, boka nu!