Du är här:

Därför är utvecklingssamtalet viktigt

Lotta Eriksson

5 min 2019 - 03 - 20

Säg ordet "utvecklingssamtal" och några suckar djupt. Andra gläds och ser fram emot att få lyfta sina utvecklingsmöjligheter med arbetsgivaren. Utvecklingssamtal utgår från verksamhetens behov och hur du som medarbetare kan bidra till verksamheten på ett optimalt sätt. Här berättar vi mer om utvecklingssamtalen och hur du kan förbereda dig på bästa sätt. 

Utvecklingssamtalet ska hjälpa organisationen att lyfta blicken från vardagen och fokusera framåt och att syftet med utvecklingssamtalet är att utveckla såväl medarbetare som verksamhet. Det framhåller bland annat organisationen Ledarna, som på sin hemsida skriver:

"Det är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram möjligheter och problem i jobbet vilket kan förbättra arbetssituationen samt utveckla hela organisationen. Många uppskattar och ser värdet i dessa samtal men det finns både chefer och medarbetare som suckar djupt eller skruvar på sig när det är dags för årets utvecklingssamtal. Det kan exempelvis bero på att tidigare samtal inte har lett någon vart eller att samtalen upplevs som mycket tidskrävande", skriver Ledarna vidare.

Michael Hållberg har arbetat med personal och ledarskap  i 21 år. Genom åren har han stöttat och coachat både chefer och medarbetare gällande utvecklingssamtal. I en intervju på Adeccos hemsida säger han:

– I ett lyckat utvecklingssamtal har både chefen och medarbetaren fattat vad utvecklingssamtalet är till för och båda har lagt tid på att förbereda sig. Samtalet är strukturerat och det blir en bra dialog sinsemellan.  I ett mindre lyckat samtal saknas oftast ordentlig förberedelse. Att istället använda sig av en standardmall med frågor blir sällan bra. Samtalet riskerar då att mer likna en intervju.

Han tycker att medarbetaren ska förbereda sig genom att både reflektera över det som varit, på nuläget och på det som komma ska.

– Fundera över vad du har åstadkommit det senaste året, både det positiva och det som du kunde gjort annorlunda. Får du det stöd du behöver? Vilka hinder upplever du? Vad uppskattar du mest i arbetet? Hur fungerar det att samarbeta med kollegor och andra avdelningar? Har du den kunskap du behöver för att klara dina uppgifter och är rustad för kommande utmaningar eller behöver du kompetensutveckling?

Läs intervjun med Michael Hållberg här


En annat rekryteringsföretag, Monster, skriver att välstrukturerade utvecklingssamtal ger möjlighet att uppmärksamma personalens arbete, rikta in sig på områden som behöver förbättring och identifiera professionell utveckling och utbildning som behövs för att fortsätta stödja anställdas karriärutveckling.
Samtalen bör helt enkelt fungera som en referens för att både titta tillbaka och för att blicka framåt.

Läs artikeln från Monster här

Även en arbetsgivare som Lunds universitet, framhåller vikten av årliga utvecklingssamtal. "Utvecklingssamtalet är ett samtal där du möter din närmaste chef för att utveckla både verksamheten och dig som anställd. Genom att ni tar ett gemensamt ansvar för utvecklingssamtalet blir du som anställd delaktig i verksamhetsplaneringen", skriver universitetet i sin medarbetarportal och fortsätter:

"Samtalet ska beröra hela arbetssituationen samt ha en långsiktig inriktning med återkoppling, utvärdering och planering, och fokusera på verksamhetens inriktning, strategi,mål, villkor, förutsättningar och behov av kompetens."

Det finns många goda viljor när det gäller utvecklingssamtal och enligt beteendevetaren och organisationskonsulten Kerstin Ljungström är utvecklingssamtalet ett av de viktigaste demokratiinstrumenten vi har på arbetsplatsen. Hon har intervjuats i tidningen och ger bland annat följande tips:

  • Förbered dig inför samtalet
  • Dela dina framgångar
  • Kom med egna förslag
  • Ge konkreta förslag på hur ni kan göra saker bättre.
  • Se till att få feedback
  • Anteckna vad som sägs


Läs artikeln ur Publikt här

Du kan själv förbereda dig för utvecklingssamtalet med chefen. Owe Marstorp, civilekonom och tidigare ekonomichef, ger några argument som ökar chansen för att du ska kunna få igenom dina önskemål om kompetensutveckling på utvecklingssamtalet.

  1. Jag ser att vi arbetar med rutiner som genom en kompetensinsats kan utvecklas och effektiviseras.
  2. Jag känner att jag vill ta mer ansvar framöver och ser kompetensutveckling som en investering för detta.
  3. Genom en utbildningsinsats skulle jag kunna hantera fler frågeställningar och avlasta mina kollegor.

 

Utvecklingssamtalen, karriärsamtalen, medarbetarsamtalen, kontinuerliga avstämningar är här för att stanna och det ska du dra nytta av. Förbered dig, ta initiativ och anteckna det som sägs!

Läs fler av Owes argument i vår Handbok för dig som arbetar på ekonomiavdelningen. Du kan ladda ned den här nedanför!

Ladda ner handboken