Du är här:

Dataanalys och Business Intelligence - kurs för ekonomer

Lotta Eriksson

3 min 2022 - 05 - 17

- Det finns en enorm potential i Business Intelligence, det vill säga mötet mellan verksamhet och siffror. Det handlar om att använda data och IT för att förstå och kunna förutsäga framtiden, säger Niklas Ramström, expert på dataanalys och Business Intelligence och en av kursledarna på Företagsuniversitetets utbildning "Dataanalys och Business Intelligence för ekonomer".- Dataanalys kan användas till väldigt många olika saker.  Vi översköljdes t.ex. under pandemin av data om smittade, sjuka och döda av Covid i media. Vi fick se tabeller och grafer som med samma data/siffror presenterade och tolkade på olika sätt visar på olika saker. Men dataanalys är också ett mycket värdefullt verktyg för företag som vill se resultatet av olika marknads- och försäljningsinsatser eller hur omsättning och vinst hänger ihop. Det finns så mycket värdefull data att samla, strukturera och sammanställa och så mycket man kan använda den till.

Det konstaterar Stefan Livstedt, som också är kursledare i den totalt sex dagar långa utbildningen Dataanalys och Business Intelligence för ekonomer.


Företagsuniversitetets utbildning ger de kunskaperna alla  ekonomer behöver för att kunna göra affärsnära dataanalyser; alltså samla, förädla och omvandla data i en databas till tydliga, säkra och användbara beslutsunderlag i form av rapporter och dashboards.

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att:

  • ha inblick in grundläggande begrepp inom Business Intelligence Data Analytics eller affärsnära dataanalyser
  • kunna följa och hantera ett dataflöde från källa (databas) till beslutsunderlag (rapporter och dashboard)
  • framställa egna analysrapporter, eller kravställa mer komplexa rapporter
  • förstå behovet av och möjligheterna med dataanalys ur olika perspektiv

 

2156-Dataanalys-och-Business-Intelligence-foer-ekonomer_large-1

Utbildningen är upplagd i tre block om två dagar med cirka en månad mellan varje block och  vänder sig till alla som behöver kunna samla in, presentera och analysera olika typer av data, exempelvis controllers och ekonomichefer. 

Den fokuserar på att lära ut en process och ett arbetssätt och visa på olika sorters verktyg man kan använda. Kursledarna, Stefan Livstedt och Niklas Ramström, belyser även olika sorts exempel på utdata/slutanalyser, baserat på olika perspektiv och syften.

- Dataanalys är ingen exakt vetenskap, även om man ofta uppfattar siffror som sanna. Det viktiga i dataanalys är att se riktning, tendenser och trender för att kunna planera sin verksamhet, avslutar Niklas Ramström.

Nästa utbildningsstart är den 29 augusti. Läs mer och boka din plats här!