Du är här:

De 4 vanligaste utmaningarna för ekonomiassistenten

Lotta Eriksson

3 min 2019 - 04 - 04

En vanlig utmaning på många ekonomiavdelningar är att vissa arbetsuppgifter tar längre tid än de borde göra. Det kan vara svårt att få in underlag och arbetsbelastningen kring månadsskiftet är hög, arbetet ställer höga krav på effektivitet och att  lagar följs. Samtidigt kan det vara svårt att veta hur man ska ta sig vidare i karriären. I det här blogginlägget skildras några av de vanligaste utmaningarna för ekonomiassistenter.

 

Det är svårt att få in underlag i tid. Tiden blir knapp. Jag hinner inte hålla mig uppdaterad. Det kan onekligen vara både spännande, stimulerande och utmanande att arbeta på en ekonomiavdelning.


Ladda ner vår rapport -  Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen
 

Undersökningar visar att en av de vanligaste utmaningarna för dig som är ekonomiassistent är att du ofta får för mycket på ditt bord. Det kan dessutom vara uppgifter som du inte känner sig helt bekväm med.

Det kan i sin tur skapa en känsla av otillräcklighet eller osäkerhet - och samtidigt vilar ett stort ansvar på dig, eftersom ingenting får gå fel!


Tufft för ekonomiassistenten att komma vidare

I de intervjuer som ligger till grund för rapporten ”Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen” framkom det även att det kan vara svårt att ta sig vidare i karriären, trots att alla inser att det är viktigt att fördjupa sina kompetenser.

Inte minst med tanke på den nya tekniken som knackar på dörren. Enligt rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” från Stiftelsen för strategisk forskning löper exempelvis bokförings- och redovisningsassistenter 97 procents risk för att deras yrke försvinner.


Så - de fyra vanligaste utmaningarna för ekonomiassistenter är:

  1. Tidsbristen, behovet av andra kollegors underlag eller insatser
  2.  Arbetsbelastningen vissa delar av månaden
  3. Att hålla sig uppdaterad kring lagar och regler
  4. Att komma vidare i karriären

Flera undersökningar visar att digitaliseringen slår hårt mot administrativa yrken, som ekonomiassistenter och löneadministratörer. Dessutom finns det många utbildningar som leder till arbete inom ekonomi, så konkurrensen om jobben hårdnar. Det gäller att hålla sig uppdaterad, hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden och dra nytta av tekniken snarare än att låta sig begränsas av den.

I vår rapport, som du kan ladda ner här nedanför, kan du läsa mer om de vanligaste utmaningarna på landets ekonomiavdelningar men framför allt om vilka kompetenser som blir viktiga framöver och varför du kan behöva förbereda argument för kompetensutveckling.

Ladda ner trendrapporten - Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen