Du är här:

De 5 vanligaste utmaningarna för dig på ekonomiavdelningen

Lotta Eriksson

4 min 2018 - 12 - 07

En vanlig utmaning för medarbetare på ekonomiavdelningen är att de ofta får för mycket på sitt bord och att vissa arbetsuppgifter tar mer tid än de borde göra, eftersom det är svårt att få in underlag i tid. I det här blogginlägget berättar vi vilka de vanligaste utmaningarna på landets ekonomiavdelningar är.

Svårt att få tiden att räcka till? Hög arbetsbelastning i slutet av månaden? Tufft att få in nödvändig information från kollegorna? Du är inte ensam!


Ladda ner vår rapport -  Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen
 

En vanlig utmaning för många på landets ekonomiavdelningar är att vissa arbetsuppgifter tar mer tid än de borde göra av olika anledningar. Det kan vara svårt att få in underlag och information och dessutom är arbetsbelastningen kring månadsskiftet ofta hög. Samtidigt ställer ditt arbete höga krav på att du är snabb och effektiv och att du följer de lagar och regler som styr arbetet.


Ingenting får gå fel på ekonomiavdelningen

Det har visat sig att en vanlig utmaning för medarbetare på ekonomiavdelningen är att de ofta får för mycket på sitt bord. Det kan dessutom vara uppgifter som de inte känner sig helt bekväma med.

Att gå utanför sin comfort zone kan skapa en känsla av otillräcklighet eller osäkerhet. Samtidigt vilar ett tungt ansvar på dig som ekonomiavdelningens medarbetare, ingenting får ju gå fel!


Tufft för ekonomimedarbetaren att komma vidare i karriären

I rapporten ”Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen” framkommer det även att det kan kännas svårt att ta sig vidare i karriären som ekonom, trots att alla inser att det är viktigt att bredda och fördjupa sina kompetenser.

Inte minst med tanke på den nya tekniken som knackar på dörren. Enligt rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” från Stiftelsen för strategisk forskning löper exempelvis bokförings- och redovisningsassistenter 97 procents risk för att deras yrke försvinner.


De fem vanligaste utmaningarna på ekonomiavdelningen är:

•    Tidsbristen, behovet av andra kollegors underlag eller insatser
•    Arbetsbelastningen vissa delar av månaden
•    Att hålla sig uppdaterad kring lagar och regler
•    För många och spretande arbetsuppgifter
•    Svårt att hitta tid och möjlighet till kompetensutveckling


Flera undersökningar visar att digitaliseringen slår hårt mot administrativa yrken, som ekonomiassistenter och löneadministratörer. Dessutom finns det många utbildningar som leder till arbete inom ekonomi, så konkurrensen om jobben hårdnar. Det gäller att hålla sig uppdaterad, hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden och dra nytta av tekniken snarare än att låta sig begränsas av den.


Vi konstaterar alltså att det finns en rad utmaningar i ekonomiarbetet. Det kan var tidsbristen, det kan vara arbetsbelastningen och framför allt kan det vara att du är beroende av dina kollegors underlag. Dessutom ska du hålla dig uppdaterad kring den senaste lagstiftningen.

I vår rapport, som du kan ladda ner här nedanför, kan du läsa mer om de vanligaste utmaningarna på landets ekonomiavdelningar, om hur digitaliseringen påverkar arbetsuppgifterna och tillgången på jobb framöver.

Ladda ner rapporten