Du är här:

Diplomera dig som controller

Lotta Eriksson

2 min 2023 - 08 - 24

Rollen som ekonom och controller (både business- och financial controller) har förändrats. Det räcker inte längre att i siffror berätta vad som hänt. Man måste även skapa nätverk, samla in data för analys och bedömning av det pågående flödet och möta de framtida ekonomiska utmaningarna. Och precis detta adresserar Företagsuniversitetets flaggskeppsutbildning Diplomerad controller!

Som business- eller financial controller fungerar man lite som en "katalysator" för förmågan i verksamhetsstyrningens olika utmaningar. Controllern har alltså en central och proaktiv roll i sin organisation.

Företagsuniversitetet - som tillhör Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet  - har utbildat och diplomerat ungefär 700 controllers de senaste 23 åren. Det sker genom den populära och ständigt uppdaterade utbildningen Diplomerad controller!

Den 18 dagar långa utbildningen, uppdelad på sex block om tre dagar vardera, ger deltagarna en helhetsbild av rollen som controller men också av modern ekonomi- och verksamhetsstyrning.

De handplockade kursledarna ger praktiska verktyg som gör att deltagarna ska kunna fungera ännu mer effektivt i sin yrkesroll.

Man får bland annat lära sig:

  • Affärsmodellering, värdeskapande verksamhet och lönsamhetsstyrning
  • Analys, utveckling och utredningar
  • Ekonomiska rapporter och presentationer
  • Kalkyler, prissättning
  • Kredithantering

 

Dessutom får man ett ovärderligt nätverk med andra personer i samma yrkesroll under utbildningen.


– Jag har absolut stor praktisk nytta av utbildningen, både direkt efter den men också på lång sikt, konstaterar Marie Sandeskär, som gått utbildningen. 
– Man använder ju inte allt man lärt sig direkt utan för in det successivt och har tillgång hela tiden till utbildningsmaterialet och till sina kurskamrater. 


owe i klassrum– Vi kursledare vill verkligen att deltagarna under utbildningen ska kunna utveckla både det framåtorienterade tänkandet, analysförmåga och sina beslutsunderlag för att ännu bättre kunna bidra till - och skapa värde för - verksamheten och ledningens proaktiva målstyrning, beskriver Owe Marstorp, huvudutbildningsledare för Diplomerad controller.

Diplomerad controller startar närmast den 11 oktober och utbildningslokalerna ligger i Posthuset på Vasagatan 28 , centralt i i Stockholm.

 

Frågor och funderingar kring utbildningen?

Ta kontakt med Lotta Eriksson på lotta.eriksson@foretagsuniversitetet.se!