Du är här:

"Diplomet skänker stor glädje och nytta

Lotta Eriksson

3 min 2021 - 09 - 07

– Alla som sysslar med ekonomi måste ha bred och djup kunskap i ämnet. Det som möter mig många gånger är personer som känner att de inte har trygghet och säkerhet i sitt arbete. Baskunskaperna måste sitta så att man kan utvecklas vidare i yrkesrollen. Det förklarar Christina Gyberg, kursledare för Diplomerad Ekonomiassistent.


Christina Gyberg–Ju mer digitaliserade vi blir desto högre blir ju kraven på en gjuten ekonomisk baskompetens, konstaterar Christina Gyberg, själv ekonom, specialiserad på redovisning.

Hon är också sedan många år kursledare för den totalt tio dagar långa utbildningen Diplomerad Ekonomiassistent och en omvittnat uppskattad pedagog.

Diplomutbildningen omfamnar redovisningsarbetets alla delar, företagsekonomi och juridik;
– Det är verkligen en bred utbildning där vi går igenom allt från verifikationen, de ekonomiska begreppen och termerna till bokslut, skatte- och civilrättsliga regler, beskriver hon.


– Vi går igenom årsredovisningar och tar tillvara allt vi lär oss genom att analysera hur företag har gått och kan utvecklas, för att företagen och organisationerna ska stå starkare i framtiden.

Det som gör utbildningen lite unik är att det också ingår affärsjuridik, där deltagarna får lära sig mer om avtal, fordringsrätt och köprätt.
– Vi blandar teori och praktik och hela målsättningen är att deltagarna ska kunna applicera sina nya kunskaper i sitt arbete parallellt med utbildningen, förklarar Christina Gyberg.

 

Diplomet skapar självkänsla och trygghet

Om man fullgjort närvaron och dessutom fått sin hemuppgift godkänd tilldelas man sitt diplom under högtidliga former den sista utbildningsdagen.


– Diplomet är ett bevis på det man har lärt sig och det är a och o, skulle jag säga, kommenterar Christina Gyberg


– Jag ser ju på deltagarna vilken glädje det är när de får sina diplom. De har lagt ner tid och engagemang, så det är verkligen en stor lycka för alla. Många säger ”nu har jag ett bevis på min kunskap”.


– Diplomet ger inte bara trygghet och stärker självkänslan, utan det ger också större möjligheter för framtiden, avslutar hon.

Det krävs inte några direkta förkunskaper för att gå utbildningen men det är en fördel om man redan har börjat sitt arbete inom ekonomifunktionen.

Nästa utbildning börjar den 14 oktober! Läs mer här!