Du är här:

Ekonomikurser för icke-ekonomer

Lotta Eriksson

3 min 2024 - 03 - 08

"Kursledaren verkligen fick med sig alla i rummet, han gjorde att det kändes tryggt att ställa frågor och exemplifierade på ett jättebra sätt så att informationen verkligen fastnade. Otroligt bra!"

Så löd utvärderingen från en av deltagarna på Ekonomi för assistenter och administratörer, en tvådagarskurs som senast genomfördes i slutet av februari. Och kursledaren i fråga heter Martin Krüger. 


 
Lovorden är många för Martin Krüger, en av Företagsuniversitetets kursledare, framför allt verksam inom segmentet Ekonomi för icke-ekonomer. Han har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat personer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.

I kursen Ekonomi för assistenter och samordnare går han bland annat igenom grundläggande kunskaper i företagsekonomi, skapar förståelse för organisationens ekonomiska flöden och ger deltagarna en helhetsbild så att de efter kursen ska ha större möjlighet att aktivt delta i och påverka olika processer i företaget. 
- Deltagarna får bland annat lära sig ekonomiska begrepp, olika företagsformer, hur redovisning och bokslut går till, vad som gäller för moms och hur man upprättar kalkyler, berättar Martin. 

Martin_K1_Foto Liza Simonsson-1
 
Förutom att Martin är kursledare i en lång rad utbildningar, både korta och längre, är han också kursledare i utbildningen Ekonomi för chefer och ledare, en kurs på totalt 4 dagar (2 dagar i månaden i 2 månader). 
 
Det är en kurs som är särskilt anpassad för chefer, ledare och projektledare, och syftar till att ger de grundkunskaper som behövs för att utföra arbetet på bästa sätt och för att styra mot målen. 

Deltagarna får bland annat en introduktion till budgetering och redovisning och lära sig mer om ekonomins grundbultar; kalkylering, mätning och uppföljning av ekonomin. 
- Deltagarna får också lära sig mer om olika principer för prissättning och nyckeltal och praktiska redskap för kostnads- och intäktsanalyser, berättar Martin. 


Läs mer om dessa utbildningar här:
https://www.foretagsuniversitetet.se/oeppna-kurser/kompetensutveckling/Ekonomi/Ekonomi-foer-assistenter-och-administratoerer


https://www.foretagsuniversitetet.se/oeppna-kurser/kompetensutveckling/Ekonomi/Ekonomi-foer-chefer-och-ledare