Du är här:

En heldag om representation och förmånsbeskattning

Lotta Eriksson

3 min 2022 - 10 - 18

Den årliga, uppskattade och välbesökta konferensen Representation och förmånsbeskattning genomförs i år torsdagen den 8 december och blir en heldag med uppdateringar kring bland annat aktuellt inför 2023, beskattning av personalvårdsförmåner, representation och comp&ben.

Välkomna till Representation och förmånsbeskattning 2022, som genomförs i Aulan i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm, torsdagen den 8 december.
 

Under dagen benar vi - tillsammans med våra experter, bland annat Marie Enander från KPMG och Pia Blank Thörnroos från Skatteverket - ut aktuella regler och frågeställningar inför det nya året.

På programmet står:

 

Beskattning av personalvårdsförmåner

Marie Enander från KPMG återvänder till Representation och förmånsbeskattning och ger oss en rykande färsk uppdatering kring:
 • När är en förmån skattepliktig?
 • Vad är en personalvårdsförmån?
 • Motion och Friskvård
 • Särskilt i inkomstskattelagen reglerade skattefria förmåner, exempelvis arbetsredskap och arbetskläder

 

Förmåner, representation och resor - vanliga fallgropar och fel

Marie Enander informerar även om vad som är på gång när det gäller representation och konferensresor:

 • Risker vid felhantering
 • Representation – extern och intern
 • Konferensresor
 • Måltider till anställda
 • Gåvor till anställda
 • Sponsring – avdragsrätt och risk för förmånsbeskattning
 • Dokumentation
 • Rekommendationer för korrekt hantering

 

Comp&ben

Gärmund Sandberg, en av landets ledande experter på Compensation & Benefits ger en uppdatering kring trenderna inom Comp & Ben, löner, bonusar, pensioner och förmåner men belyser också syftet och metodiken. 
 

Aktuella regler och beloppsgränser 2023

Den mycket uppskattade experten och föreläsaren Pia Blank Thörnroos från Skatteverket återkommer även i år, på allmän efterfrågan! Hon informerar bland annat om Skatteverkets nyheter och aktuella regler inför det kommande året men berättar också om:

 • Friskvårdsbidrag - vad räknas som inslag av motion?
 • Var har den anställda sitt tjänsteställe?
 • När blir lunchen skattefri?


Korruption och mutor - undvik att göra fel

Hur ska man undvika att göra fel och vad ska man göra för att upptäcka oegentligheter? Här ger Natali Engström Phalén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor, en uppdaterad och informativ översikt över vad korruption respektive mutor är och vad vi ska vara särskilt uppmärksamma på för att undvika de vanligaste felen - och för att upptäcka alla oegentligheter.

Läs mer och boka din plats här!