Du är här:

"En utmärkt utbildning för alla som jobbar med löpande redovisning"

Lotta Eriksson

3 min 2021 - 06 - 02

Utbildningen "Diplomerad redovisningsekonom" fördjupar och befäster den kunskap man behöver ha för att kunna arbeta med redovisning, bokslut, årsredovisningar och analyser. Det berättar Jenny Gentele och Martin Feldtenborn, som är kursledare tillika auktoriserade revisorer på ABC Revision.


- Jag tycker att kursen Diplomerad redovisningsekonom är en fantastiskt bra kurs som ger en grund till varför du gör som du gör och vidareutvecklar den kompetens du behöver för att ta dig an nya arbetsuppgifter om du arbetar med redovisning eller ekonomi.

Jenny_Gentele2Det konstaterar Jenny Gentele, som tillsammans med sin kollega Martin Feldtenborn, är kursledare på Företagsuniversitetet.

Själv brinner hon för årsredovisningar och inleder kursen Diplomerad redovisningsekonom i Stockholm. Den är på totalt tio dagar men är uppdelad på två dagar i fem månader.

- De två första dagarna är väldigt faktaintensiva och ger en helhetsbild över hur ekonomin fungerar och vilka lagar och regler som man behöver ha koll på för att utföra arbetet på ett professionellt sätt, beskriver hon.

Under kursens gång får deltagarna sedan lära sig grunderna för bokföring, hur deklarationer ska göras och vad som gäller när man är en del av en koncern.

- Vi avslutar med hur man analyserar siffrorna och förstår vad de faktiskt säger, fortsätter Jenny Gentele.

En viktig del under kursen är att lära sig upprätta och förstå årsredovisningar.


- Jag gillar årsredovisningen som produkt. Det är den enda information som är offentlig om företag och säger mycket om företaget om man vet hur man ska läsa den.

- Och då måste de som upprättar den veta hur man gör.


Skatter och kassaflödesanalyser

Martin_FeldtenbornMartin Feldtenborn, som har en bakgrund inom Skatteverket, utbildar bland annat under de block som handlar om skatter och skattelagstiftningen.

- Jag går igenom bokslutsmetodik på ett metodiskt och enkelt sätt och försöker göra skattefrågorna väldigt begripliga, förklarar han.

Det sista blocket i kursen handlar om koncerner, kassaflödesanalyser och hur man analyserar årsredovisningar.

Genom hela kursen löper ett praktikfall, ett företag, som en röd tråd. De tre hemuppgifterna utgår ifrån praktikfallet och årsredovisningen blir den färdiga slutprodukten.

- Diplomerad redovisningsekonom är en utmärkt utbildning för personer som jobbar med löpande redovisning och som vill ta sina kunskaper till en ny nivå och förstå varför och hur, avslutar Jenny Gentele och Martin Feldtenborn.

Kommande utbildningsstart är den 20 oktober.

Läs mer om utbildningen här!