Du är här:

Fler företag som fick pandemistöd i konkurs enligt UC

Lotta Eriksson

2 min 2022 - 10 - 06

Konkurserna fortsätter att öka, enligt den senaste månadsstatistiken från UC. Statistiken visar också att det sedan sommaren rör sig om en ökad andel bolag som fått pandemistöd.

Under september ökade konkurserna totalt sett med 13 procent jämfört med samma månad i fjol. En allt större andel av konkurserna utgörs, enligt UC, av företag som fick ekonomiskt stöd under pandemin.

Under augusti  var 20 procent av de bolag som gick i konkurs företag som fick stödunder pandemin och under. den gångna septembermånaden var siffran 15 procent. Under samma period 2021 utgjorde företag med pandemistöd bara 7 procent av det totala antalet konkursutsatta företag.

-  Flera branscher som hade det svårt under pandemin får det nu ännu svårare. För de bolag som utsatts för kris efter kris är situationen inte längre hanterbar, kommenterar Johanna Blomé, ekonom på UC, i et pressmeddelande. 

- Rekordhöga elpriser pressar företagen och många får svårt att betala tillbaka pandemistöden när en lågkonjunktur står för dörren. Vi börjar också se att den vikande omvärldskonjunkturen slår mot svensk export.

 

Detaljhandeln och nöjesbranschen mest utsatt

Konkurserna har ökat inom sju av tio branscher i UCs konkursstatistik; inom hotell och restaurang har konkurserna ökat med 25 procent och inom detaljhandeln med 45 procent under september i år jämfört med september i fjol.

Däremot fortsätter konkurserna att minska inom transportsektorn.

Se hela konkursutvecklingen på UCs hemsida