Du är här:

"Förseningsavgift bör inte tas ut" skriver FAR

Lotta Eriksson

2 min 2021 - 05 - 27

FAR har gått med en hemställan till Skatteverket om att förseningsavgift inte ska tas ut för inkomstdeklarationer som omfattas av byråanstånd.

Pandemins effekter medför stora svårigheter för byråer att lämna in samtliga deklarationer senast 15 juni, liksom att biträda företag med deras deklarationer så att de kan lämnas in 1 juli.

FAR har därför skickat en hemställan till Skatteverket om att myndigheten låter bli att ta ut förseningsavgifter även 2021, om inkomstdeklarationer lämnas in senast 15 juli, alltså inom en månad från ordinarie deklarationstidpunkt, och oavsett om de lämnas på papper eller digitalt.

– Vi är inte tillbaka till business as usual. Situationen är extraordinär även detta år. Det är kaos på många framför allt mindre byråer, revisorer och redovisningskonsulter måste få lite andrum att lämna in deklarationerna. Det måste Skatteverket förstå, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

FAR skriver bland annat i sin hemställan att det, samtidigt som det är kort om folk på grund av covid, faller på revisorer att i förekommande fall nu även skriva intyg vid ansökningar om både omställningsstöd och stöd för korttidsarbete.

Arbetsbelastningen är följaktligen extremt hög i en extraordinär situation, samtidigt som hälsoläget för revisions- och rådgivningsbranschen är lika allvarligt som för resten av samhället.

Läs FAR:s hemställan till Skatteverket här.