Du är här:

Fortsatt högt antal konkurser

Lotta Eriksson

2 min 2024 - 05 - 03

Det redan höga antalet konkurser fortsätter att öka. Det rapporterar UC i sin månatliga statistik.
Under april ökade konkurserna till nya rekordnivåer med 68 procent i jämförelse med samma period i fjol.

 

Konkurserna i april ökade inom alla de stora branscherna som ingår i UCs statistik och med sammanlagt 68 procent. Information och kommunikation, där IT-konsulttjänster ingår, ökade med 167 procent, hotell- och restaurang med 74 procent och byggindustrin med 54 procent. Även inom handeln har nu antalet konkurser börjat öka.


Den bransch som - enligt UCs statistik - ökade mest är bevakning och fastighetsservice, där konkurserna steg med 185 procent under april.

- Utvecklingen visar att det är alltfler större bolag som nu går i konkurs, och både utsatthet för ekonomisk brottslighet och återbetalning av pandemianstånden kan vara faktorer som gör att man inte längre klarar att hålla sig ovan ytan – för många är det en riktig mardröm just nu, konstaterar UCs vd Gabriella GöranssonUCs hemsida.

Under pandemiåren fick sammanlagt 16 596 svenska företag anstånd på arbetsgivaravgifter och skatt motsvarande 38,2 miljarder kronor. En tiondel av denna summa har ännu inte återbetalats av företag som också löper hög risk att gå i konkurs, visar UCs riskklassificering som hänvisar till andra faktorer som påverkar ett företags överlevnad såsom betalningsanmärkningar och likviditet.
 
Här kan du se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher!