Du är här:

Fortsatt minskning av konkurser

Lotta Eriksson

2 min 2022 - 03 - 02

Färsk statistik från UC visar på en fortsatt stadig nedgång i antalet konkurser bland svenska företag under februari, i jämförelse med samma månad i fjol. Till följd av kriget i Ukraina och de ryska sanktionerna riskerar konkurserna dock att åter öka, uppger UC. 

Den senaste månadsstatistiken från  UC visar på en minskning av det totala antalet konkurser i Sverige med 3 procent under februari  jämfört med februari i fjol.


Av de tio branscher som ingår i UCs månadsstatistik har antalet konkurser minskat eller är oförändrade inom alla utom två. Inom de mest pandemiutsatta branscherna är nedgången också stadig. Byggindustrin har exempelvis minskat med 12 procent, detaljhandeln med 14 procent och transportbranschen med 15 procent jämfört med samma månad 2021.

Däremot skriver UC att det är osäkert vad konsekvenserna för den svenska marknaden blir med anledning av den ryska invasionen av Ukraina 

En risk som Richard Damberg på UC lyfter i ett pressmeddelande är dock att de branscher som med nöd och näppe tagit sig igenom pandemikrisen och vinterns prischock på energi, nu kan få svårt att klara ytterligare påfrestningar.

- Även om det är för tidigt att säga så kan priserna för konsumenter och företag öka kraftigt på bred front till följd av Ukrainakrisen. Även detaljhandeln kan tvingas öka priserna för att kompensera för ökade råvarupriser, kommenterar han. 

Byggsektorn är också en av de branscher som klarat sig väl under pandemin, men nu riskerar att få det tufft till följd av händelserna i Ukraina, enligt UC.


Läs mer här för att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branschvis!