Du är här:

Fortsatt svårt för småföretag

Lotta Eriksson

3 min 2021 - 10 - 05

Konkurserna i Sverige ökade med totalt 13 procent under september i jämförelse med samma månad i fjol, enligt den senaste statistiken från UC. Det visar  att antalet konkurser har ökat inom åtta av tio av de branscher som ingår i  statistiken. Under hela 2021 har konkurserna hittills minskat med 14 procent i jämförelse med 2020.


Konkurserna i Sverige ökat med 13 procent under september i jämförelse med samma månad i fjol. Det visar UCs statistik för september. Inom transportbranschen har konkurserna tagit fart och ökade under september med 43 procent.


- Det här visar på att konkurstrenden i Sverige ännu inte stabiliserat sig. Det vi har sett de senaste månaderna är att det går upp och ner för flera branscher. Inom transport handlar det antagligen om en tillfällig ökning - under 2021 har konkurserna totalt minskat med 8 procent jämför med i fjol, säger Richard Damberg, ekonom på UC i ett pressmeddelande från UC.

- Lättade restriktioner ger också goda chanser för de delar av branschen som är kopplade till service och besöksnäring - taxiföretagen som har varit hårt drabbade under pandemin kan se fram emot fler körningar. Det återstår att se hur affärsflyget kommer att utvecklas framöver, men turismen kommer att öka vilket gynnar inte minst flyg- och bussbolag,

Konkurserna inom detaljhandeln minskade under september med 9 procent i jämförelse med i fjol medan konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen har  ökat med 5 procent.


Konkurser kan ha skjutits fram

I början av pandemin införde regeringen möjlighet för företag att skjuta upp inbetalningar av skatter, som  arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för anställdas löner och moms. Motivet var att förhindra konkurser. Nu försvinner den möjligheten men regeringen har samtidigt förlängt återbetalningstiden för de uppskjutna skatterna.
- Det var många företagare som var oroliga för sin förmåga att återbetala uppskjutna skatter till våren 2022. Nu får de mer tid på sig att bygga upp en kassa. Men de som har drabbats mest av pandemin har också det svårast med intjäningen och det är osäkert hur många av de företagen som kommer att klara sig, kommenterar Richard Damberg.


Se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher.