Du är här:

Frågorna "Varför" och "HUR" får svar

Lotta Eriksson

4 min 2019 - 01 - 14

Frågorna ”varför” och ”hur” får svar under Diplomerad redovisningsekonom

Kursen Diplomerad redovisningsekonom fördjupar och befäster den kunskap man behöver ha för att kunna arbeta med redovisning, bokslut, årsredovisningar och analyser. Det berättar Jenny Gentele, som är kursledare och auktoriserad revisor.


- Jag tycker att kursen Diplomerad redovisningsekonom är en fantastiskt bra kurs som befäster den kunskap som du har och behöver. Den ger en grund till varför du  gör som du gör och vidareutvecklar den kompetens du behöver för att ta dig an nya arbetsuppgifter om du arbetar med redovisning eller ekonomi.


Det konstaterar Jenny Gentele, som tillsammans med sin kollega Martin Feldtenborn, är kursledare på Företagsuniversitetet. Själv brinner hon för årsredovisningar och frågan ”varför”. Därför är det också hon som inleder kursen Diplomerad redovisningsekonom i Stockholm. Den är på totalt tio dagar men är uppdelad på två dagar i fem månader.


_04A8699- De två första dagarna är väldigt faktaintensiva och ger en helhetsbild över hur ekonomin fungerar och vilka lagar och regler som man behöver ha koll på för att utföra arbetet på ett professionellt sätt, beskriver hon.


Under kursens gång får deltagarna sedan lära sig grunderna för bokföring, hur deklarationer ska göras och vad som gäller när man är en del av en koncern.


- Vi avslutar med hur man analyserar siffrorna och förstår vad de faktiskt säger, fortsätter Jenny Gentele.

 


Skatter och bokslut

- Jag brinner för det här och har tagit mig an  uppgiften genom att visa allt på ett praktiskt sätt och genom att beskriva faktiska fall. Jag har jobbat med revisioner i 18 år och stött på mycket genom åren. Jag har jobbat för ett 20-tal olika revisorer med olika förhållningssätt så jag beskriver de erfarenheter jag har och diskuterar mycket med kursdeltagarna kring deras erfarenheter.


Martin Feldtenborn, som har en bakgrund inom Skatteverket, utbildar bland annat under de block som handlar om skatter och skattelagstiftningen.
- Han går igenom bokslutsmetodik på ett metodiskt och enkelt sätt och gör skattefrågorna väldigt begripliga, förklarar Jenny.


Årsredovisningar och analyser

En viktig del under kursen är att lära sig upprätta och förstå årsredovisningar.
- Jag gillar årsredovisningen som produkt, berättar Jenny Gentele.


- Det är den enda information som är offentlig om företag och säger mycket om företaget om man vet hur man ska läsa den. Och då måste de som upprättar den veta hur man gör.


Det sista blocket i kursen handlar om koncerner, kassaflödesanalyser och hur man analyserar årsredovisningar. Genom hela kursen löper ett praktikfall, ett företag, som en röd tråd. De tre hemuppgifterna utgår ifrån praktikfallet och årsredovisningen blir den färdiga slutprodukten.


- Diplomerad redovisningsekonom är en utmärkt kurs för personer som jobbar med löpande redovisning och som vill ta sina kunskaper till en ny nivå och förstå varför och hur, summerar Jenny Gentele.

 

Läs mer om kursen här!