Du är här:

Framtidens jobbutsikter för dig på ekonomiavdelningen

Lotta Eriksson

3 min 2019 - 02 - 01

Arbetsmarknaden förändras i rask takt. Många av de enklare, administrativa arbetsuppgifterna har redan datoriserats och automatisering och artificiell intelligens växer sig hela tiden starkare, bland annat inom redovisning. Samtidigt konkurrerar fler om jobben. I det här blogginlägger tittar vi närmare på framtidens jobbutsikter för dig som arbetar med ekonomi.

Framtidsutsikterna kan inte sägas vara alltför ljusa. Konkurrensen om jobben hårdnar och digitaliseringen ställer helt nya krav. De senaste årens automatisering har enligt flera rapporter slagit hårt, inte minst mot löneadministration och andra administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter.


Ladda ner vår rapport: Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen

 

Enligt rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år”, från Stiftelsen för strategisk forskning löper bokförings- och redovisningsassistenter 97 procents risk för att deras yrke försvinner de närmaste 20 åren. Men även om ny teknik och nya verktyg kan förenkla och effektivisera många arbetsprocesser, så påverkar det förstås möjligheterna för dig som arbetar inom ekonomi. Framför allt på lite sikt.EKONOMIFUNKTIONER SOM EN STÖDFUNKTION FÖR TILLVÄXT

Samtidigt är det högkonjunktur och många företag växer så att det knakar. Det innebär att ekonomifunktioner ses och används som en stödfunktion för tillväxten. Enligt en artikel på rekryteringsföretagets Inhouse hemsida finns det ett stort behov av förstärkningar på deras kunders ekonomiavdelningar, både med att stärka upp med specialistkompetens och med det löpande ekonomiarbetet.

I en annan artikel från Civilekonomen skrivs det om att det inte finns någon risk för att människor på ekonomiavdelningen blir helt utkonkurrerade. Däremot kommer det finnas färre tjänster med enkla arbetsuppgifter. Det menar Bengt Skough, branschexpert på FAR.

- En viktig utgångspunkt i det som vi nu ser hända på bred front, där digitaliseringen får effekter i branschen, handlar mycket mer om ledarskap än om teknik. Det handlar om att organisationer måste förändras, invanda rutiner får omprövas och eventuellt ersättas – och kanske behöver hela affärsmodellen ses över, säger han.


VIKTIGT ATT HÅLLA SIG UPPDATERAD INOM EKONOMI

I en undersökning gjord bland ett antal medarbetare på landets ekonomiavdelningar och som presenteras i rapporten ”Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen” framkommer det att den snabba utvecklingen i kombination med fler välutbildade sökande på färre tjänster ställer höga krav på dig som arbetar med ekonomi.


Även om det inte finns någon risk att bli utkonkurrerad helt och hållet, framstår det som allt viktigare att hålla sig ajour med trender och att omvärldsbevaka så att du vet hur branschen och arbetsmarknaden utvecklas. Om inte annat så för att veta vilka kompetenser du behöver utrusta dig med inför framtiden.

I vår rapport berättar vi mer om hur digitaliseringen påverkar arbetsuppgifterna på ekonomiavdelningen. I rapporten uttalar sig också rekryterare om vilka kompetenser som kommer att behövas i framtiden. Ladda ner den redan idag!

 

Ladda ner rapporten