Du är här:

Framtidsutsikterna för ekonomiassistenter

Lotta Eriksson

3 min 2021 - 03 - 25

Hur ser arbetet på ekonomiavdelningen ut i framtiden? Vad behöver man som ekonomiassistent göra för att möta arbetsmarknadens framtida behov? Det berättar vi mer om här!


Pandemin sätter spår på arbetsmarknaden men redan innan pandemin skedde en rad saker som påverkar ekonomiavdelningens och framför allt ekonomiassistentens arbete. Den största förändringen är förstås digitaliseringen som redan har börjat ta över många uppgifter på ekonomiavdelningarna.

- Om vi ser till hur det ser ut för ekonomiassistenter, kommer konkurrensen om de lediga jobben bli hård på både kort och lång sikt, kommenterade Marcus Löwing från Arbetsförmedlingen, när han intervjuades till rapporten "Morgondagens medarbetare på ekonomiavdelningen" redan för ett par, tre år sedan.

- Det beror på att många söker sig till de här yrkena men också på att utbildningar om leder till arbeten som till exempel ekonomiassistent fortfarande är populära.

Rapporten slog också fast att den snabba utvecklingen och modern teknik ger många möjligheter. Det har ju till exempel aldrig varit så lätt att omvärldsbevaka och uppdatera sig på de senaste trenderna som det är nu.

Viktigt att kunna analysera och förklara

Enligt fackförbundet Unionen kommer sannolikt morgondagens ekonomiassistenter handlägga ärenden, bearbeta och utreda avvikelser och fel, göra sammanställningar, beräkningar och avstämningar och dessutom informera om resultat.

Just förmågan att kunna göra djupare analyser nämns ofta som en angelägen framtida kompetens, eftersom det allt mer kommer handla om att hitta kreativa lösningar, göra analyser och förklara resultaten.

Vill man vara konkurrenskraftig och attraktiv som ekonomiassistent även framöver kan man alltså behöva fördjupa sin kompetens inom områden som utredning, analys och kommunikation. Det finns ju en lång rad ekonomiutbildningar både i Stockholm och på andra håll i landet. Företagsuniversitetet erbjuder exempelvis utbildningarna Diplomerad ekonomiassistent som ger ett diplom som kunskapsbevis och Dataanalys och Business Intelligence för dig som jobbat med ekonomi i många år och som vill kunna samla, förädla, tolka och presentera data för tydliga och säkra beslutsunderlag

Vill du veta mer om hur du ska förhålla sig till framtidens utmaningar? I "Handbok för dig som arbetar på ekonomiavdelningen" får du fler tips på hur du som ekonomiassistent uppgradera din kompetens för att stärka dina aktier på arbetsmarknaden.

Ladda ner den kostnadsfria Handboken här nedan. I den får du också tips på hur du omvärldsbevakar, nätverkar och skapar en bra LinkedIn-profil,

Ladda ner handboken