Du är här:

Gott nytt kunskapsår 2023

Lotta Eriksson

5 min 2022 - 12 - 20

Under 2022 har flera hundra kursdeltagare varit på kurs eller utbildning hos oss på Företagsuniversitetet i våra fina lokaler i gamla Posthuset i centrala Stockholm.

 

När det nu närmar sig årsskifte kan vi på Företagsuniversitetet summera ett väldigt intensivt men roligt år med flera hundra deltagare inom exempelvis ekonomi.

Om några veckor rivstartar vi ett nytt kunskapsår. Här berättar vi litet mer om Företagsuniversitetets utbildningar inom ekonomi!

En gemensam faktor är kundnöjdheten. Alla våra kurser och utbildningar utvärderas som en del i vårt kvalitetsarbete och deltagarnas omdömen brukar ligga på 4.6-4.9 av 5 möjliga.

Här följer ett axplock av Företagsuniversitetets ekonomiutbildningar:

 

kortare ekonomikurser

Business Management för ekonomer, totalt 6 dagar (2 dagar i månaden i 3 månader start 24 april

 • Sambandet mellan ekonomi och affärsmodell
 • Fördjupad kompetens inom ekonomi
 • Effektiv kommunikation och samarbete

 

Dataanalys och business intelligence, totalt 6 dagar (2 dagar i månaden i 3 månader start 9 februari)

 • Lär dig göra affärsnära dataanalyser
 • Så samlar du in, förädlar och omvandlar data till användbara beslutsunderlag
 • Verktyg, begrepp och processer

 

Företagsbeskattning och deklaration 2 dagar, 30-31 maj

 • Lär dig aktuella skatteregler och skattelagar
 • Så blir deklarationen enklare
 • Avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter


Grundkurs i löneadministration 3 dagar, 27-30 mars
– för dig som är ny i rollen som löneadministratör

 • Väx in i rollen som löneadministratör
 • Så utför du de vanligaste löneberäkningarna
 • Lär dig tillämpa gällande lagar och regler


K3 - Komponentavskrivningar 1 dag

 • Lär dig allt om komponentavskrivningar enligt K3
 • När ska egentligen komponentavskrivningar tillämpas och varför?
 • Utnyttja era tillgångar bättre över tid


Koncernredovisning  2 dagar, 27-28 april
– enligt K3 samt Redovisningsrådets rekommendation

 • Så upprättas en koncernredovisning enligt K3
 • Definitioner, lagar och redovisningsnormer
 • Lär dig uttolka en koncernredovisning


Moms i internationell handel  1 dag, 10 maj
– rätt moms vid utlandsförsäljning

 • Vem är skattskyldig och när ska moms debiteras?
 • Så hanterar du försäljning till och inköp från utlandet
 • Varor och tjänster i och utanför EU
 • Tvåparts-, treparts- och flerpartsförsäljning


Praktisk redovisning I  2 dagar, 9-10 februari
– för dig som ska börja arbeta med redovisning

 • Lär dig bokföringens principer
 • Förstå kontoplanens uppbyggnad
 • Så här tolkar du ett bokslut


Praktisk redovisning II  2 dagar, 27.28 mars

 • Säkra dina kunskaper i bokföring
 • Så gör du en korrekt skattedeklaration
 • Ta kontroll över konteringen


Praktisk redovisning III  2 dagar, 11-12 maj)

 • Uppdatera dig och säkra dina kunskaper om bokslut
 • 16 nyckeltal för rätt diagnos
 • Mycket praktisk träning

 


Diplomutbildningar för ekonomer

Diplomerad Controller, totalt 18 dagar (3 dagar i månaden i 6 månader, start 22/3)
– ta ett helhetsgrepp om ekonomistyrningen

 • Lär dig metoder för styrning av ekonomi och verksamhet
 • Så tar du fram säkrare beslutsunderlag
 • Skaffa verktyg för kritisk analys


Diplomerad ekonomiassistent, totalt 10 dagar (2-3 dagar i månaden i 4 månader, start 13/3)

 • Redovisningsarbetets alla delar – från transaktion till bokslut
 • Företagsekonomi – sambandet mellan ekonomirutiner och nyckeltal
 • Juridik – aktuella lagar och regler som styr ekonomifunktionen

Diplomerad redovisningsekonom, totalt 10 dagar (2 dagar i månaden i 5 månader, start 7/2)
– från bokslut till årsredovisning

 • Fördjupa dina kunskaper i redovisning
 • Planera och gör ett bokslut med årsredovisning
 • Praktisk tillämpning av lagstiftning och rekommendationer

 

Kurser för icke-ekonomer

Ekonomi för assistenter och administratörer (2 dagar)

 • Lär dig förstå affärer och ekonomi
 • Löpande redovisning, kontering och bokslut
 • Budgetering, prognos och kalkyler


Ekonomi för chefer och ledare (4 dagar)

 • Budgetering, kalkylering, mätning och uppföljning
 • Analysera verksamheten utifrån ekonomiska rapporter
 • Välj nyckeltal för aktiv målstyrning


Ekonomi - grundkurs (2 dagar)
– att förstå, tänka och tala företagsekonomi

 • Läs och förstå en årsredovisning
 • Så gör man en budget
 • Lär dig hantera den ekonomiska verktygslådan

 

Företagsuniversitetets Ekonomiblogg tar nu ett jul- och nyårsuppehåll och ber därför att få önska alla läsare en riktigt:

GOD JUL och GOTT NYTT KUNSKAPSÅR!


_1200x628-God-Jul-22

Vi hörs igen 2023!