Du är här:

Hur blir jag bättre på mitt jobb inom ekonomi?

Lotta Eriksson

3 min 2020 - 11 - 25

Detta annorlunda år, 2020, är många som arbetar med ekonomi korttidspermitterade. Det ser ut som om pandemin och därmed också korttidspermitteringarna kommer fortgå en bra tid framöver. Då kan man med fördel stärka sina aktier lite och uppdatera sig för att bli ännu bättre på det man gör. Och det gör man förstås genom att gå en utbildning online eller fysiskt när det åter är möjligt.

Företagsuniversitetet, som tillhör Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitetet, välkomnar regeringens uppmaning att använda korttidspermitteringen till vidareutbildning och kompetensutveckling. Ekonomi är ett av nyckelområdena och det finns ett dignande smörgåsbord av kurser och utbildningar för alla som arbetar på en ekonomiavdelning.

Utbildningarna ger teoretiska kunskaper, och praktiska metoder som alla ska ha direkt nytta av i sitt arbete. På hemsidan finns alla utbildningar men du får ett axplock av dem här:

Diplomerad Controller, start 23 mars 2021
– ta ett helhetsgrepp om ekonomistyrningen

 • Lär dig metoder för styrning av ekonomi och verksamhet
 • Så tar du fram säkrare beslutsunderlag
 • Skaffa verktyg för kritisk analys


Diplomerad ekonomiassistent, start 23 mars 2021

 • Redovisningsarbetets alla delar – från transaktion till bokslut
 • Företagsekonomi – sambandet mellan ekonomirutiner och nyckeltal
 • Juridik – aktuella lagar och regler som styr ekonomifunktionen


Diplomerad löneadministratör, start 12 april 2021
– utveckla och kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration

 • Kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration
 • Lär dig rutiner som effektiviserar lönearbetet
 • Håll dig uppdaterad om nya lagar och avtal
 • Så förhåller du dig professionellt till integritet och yrkesetik


Diplomerad redovisningsekonom, start 16 februari 2021
– från bokslut till årsredovisning

 • Fördjupa dina kunskaper i redovisning
 • Planera och gör ett bokslut med årsredovisning
 • Praktisk tillämpning av lagstiftning och rekommendationer


Koncernredovisning online, 30-31 mars 2021
– enligt K3 samt Redovisningsrådets rekommendation

 • Så upprättas en koncernredovisning enligt K3
 • Definitioner, lagar och redovisningsnormer
 • Lär dig uttolka en koncernredovisning

Företagsbeskattning och deklaration, 27-28 april 2021

 • Lär dig aktuella skatteregler och skattelagar
 • Så blir deklarationen enklare
 • Avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter

 

Det finns även specialkurser inom K3-regelverket och en kurs om moms i internationell handel. Håll utkik på hemsidan.

Är du intresserad av någon av våra utbildningar men känner dig osäker på nivå, innehåll eller något annat? Utnyttja tiden som korttidspermitterad - ring oss på 08-600 62 00!