Du är här:

Identifiera bedrägliga bolag i tid

Lotta Eriksson

4 min 2021 - 05 - 11

Hur identifierar man ett bedrägligt bolag i tid? Det är en fråga som många företag ställer sig och arbetar med - här skriver bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim från Accessus mer om detta och om vilka domar som är på gång i närtid.


Ponera att jag är bedragare och vill ha in kreditmässigt och straffrättsligt rena personer i min bolagsstyrelse. När jag har tömt ut min närmaste omgivning börjar jag troligen luska efter individer som exempelvis har varit studenter i Sverige, folkbokförts här men sedan lämnat landet.

Många slarvar nämligen med att meddela sin flytt till myndigheterna så på pappret ser exempelvis den utflyttade studenten eller byggnadsarbetaren fortfarande ut att vara folkbokförd på sin gamla adress. Har individen dessutom jobbat lite och har rapporterad inkomst senaste året är det jackpott!

Jag som bedragare ser nu ett perfekt objekt att "plocka upp". Jag förfogar förvisso med stor sannolikhet inte fullt ut över deras identitet d.v.s. jag har inte deras bankdosor eller bank-id men ni kan ge er sjutton på att jag eller någon närstående redan har fullmakt över företagets konton (men det ser inte någon annan än banken).

Det jag gör nu är att jag ändrar i styrelsen och tillsätter de före detta studenterna. Allt som krävs är att jag känner till deras personnummer.


Hur avslöjar jag det här då?

Det är inte helt lätt men ett sätt är att ibland är de tilltänkta målvakterna mer på tårna än bedragarna önskar. Det sänds trots allt ut ett brev från Bolagsverket till folkbokföringsadressen och i tillägg har en del utflyttade individer aktiverat digitala postboxar (som Kivra) där de får denna typ av information från myndigheter.

Vi har nu nått pudelns kärna, totalt var det under föregående år 234 ärenden där individer hävdade att de inregistrerats felaktigt i ett aktiebolag. Under innevarande år är antalet ärenden hitintills 81 st. Det bör även sägas att i flera av ärendena så tillsattes de id-kapade individerna i bedrägeriets slutskede.

Helst ska man fylla i Bolagsverkets blankett men ibland kan en protest se ut så här (verkligt exempel):

bedrägeribild

Koden i Bolagsverkets system blir "FÖRAV" vilket betyder "Avregistrering av företrädare p.g.a. felaktig anmälan om registrering" och är generellt ett mycket stort varningstecken. Mitt konkreta råd blir alltså för er som värderar olika händelser i bolagshistoriken att verkligen uppmärksamma detta då det sällan bådar gott.

I bästa fall är det "bara" en tvist inom bolaget men även dessa kan vara värda att uppmärksamma innan engagemang.

Jag skulle personligen tycka att när en person hävdar att man felaktigt inregistrerats i en bolagsstyrelse ska det automatiskt krävas fördjupad identifiering i de fall bolaget inkommer med ett nytt ärende på en ny styrelse.


Vad finns det att se fram emot nu närmaste månaden?

Personligen ser jag väldigt mycket fram emot domen mot de första åtta åtalade i den så kallade "Mobilhärvan", som åklagare beskriver som det största bedrägeriet i Svensk historia och rör minst 4,5 miljard i brottsvinster, troligen mer.

Domen väntas den 29/4 i Växjö tingsrätt och med tanke på att det är 13 åklagare som jobbar med "20-talet förundersökningar" skulle jag tro att fler frihetsberövanden ligger i korten.

Vill ni veta hur SVT  med hjälp av mig och Peter Forsman) jobbat med ärendet kan ni läsa denna artikel i Scoop.

Har du till äventyrs missat hela rapporteringen finns de samlade SVT-reportagen att nå via denna samlingssida:

Anders Björkenheim
Accessus AB