Du är här:

Kassagirot försvinner den 1 september

Lotta Eriksson

1 min 2022 - 08 - 23

Den 1 september avvecklar ClearOn, företaget bakom Kassagirot, sin tjänst. Kassagirot är en betaltjänstlösning för kontanthantering av räkningsbetalningar, kontoinsättningar, kortuttag och dagskassor. Systemet används av ungefär 150 ombud i Sverige.

Genom betaltjänstlösningen Kassagirot, har butiker, bensinstationer, köpcenter med flera, haft möjlighet att agera betaltjänstombud. Nu avvecklas systemet, som används av ungefär 150 ombud, inom kort.

Länsstyrelserna, som har regeringens uppdrag att bevaka hur tillgången till vissa grundläggande betaltjänster ser ut, konstaterar att ClearOn med sin tjänst Kassagirot är en viktig aktör på den svenska betaltjänstmarknaden.

Som betaltjänstombud har de gjort det möjligt för sina kunder att betala sina räkningar med kontanter, ett alternativ för de som inte kan eller vill använda bankernas elektroniska tjänster.

När ClearOn nu avvecklar Kassagirot försvinner den möjligheten på flera platser runt om i landet. Därför för nu länsstyrelserna, tillsammans med Post- och telestyrelsen, en dialog med berörda regeringsdepartement, för att se vilka åtgärder som kan vidtas.

Läs mer här