Du är här:

Kliv in i den moderna controllerrollen!

Lotta Eriksson

5 min 2023 - 01 - 31

– Den röda tråden i Diplomerad controller är att erbjuda deltagarna möjlighet att under utbildningen kliva in i och utveckla en praktiskt fungerande controllerroll på sin arbetsplats, säger Owe Marstorp, huvudkursledare för utbildningen. 

– Jag tycker att utbildningen var helt fantastisk och vi som gick den kände att vi fick möjlighet att ta flera steg framåt i vårt arbete, summerar Marie Sandeskär, diplomerad controller på IT-säkerhetsföretaget Onevinn i Göteborg. 


Tillsammans med sina utbildningskamrater mottog hon sitt diplom under högtidliga former i november 2022.

controlleravslut
– Jag har absolut stor praktisk nytta av utbildningen, både direkt efter den men också på lång sikt, konstaterar hon. 

– Man använder ju inte allt man lärt sig direkt utan för in det successivt och har tillgång hela tiden till utbildningsmaterialet och till sina kurskamrater. 


– Vi i gruppen har lovat att vårda vårt nätverk så gott det bara går och vi försöker att ses på teams en gång i månaden i alla fall, berättar hon.  


Uppdateras kontinuerligt – nyheter redan 2023

Utbildningen Diplomerad controller, som är på tre dagar i månaden i sex månader – totalt 18 dagar - har fokus på den moderna controller-rollen och passar såväl business controllers som financial controllers. 
– Vi uppdaterar utbildningen kontinuerligt så att den ska kännas relevant och aktuell, beskriver Owe Marstorp, som är huvudkursledare.


– Nu 2023 har vi exempelvis satt ännu mer fokus hur financial respektive business controllers kan bidra till verksamheten på ett optimalt sätt. 


– Det är ju egentligen två roller som har olika riktningar och möjligheter att påverka, inte bara ekonomistyrningen, utan också hur verksamheten följer upp hållbarhets-, ekonomiska- och leanperspektiv eller processperspektiv. 


– Vi har också lyft in mer om affärsmodellens utmaningar och möjligheter och controllerns analys av affärsmodellens förmåga, fortsätter han. 

 
Utbildning som är framåtlutad och skapar möjligheter

Marie Sandeskär tycker att Diplomerad controller passar en bred målgrupp:


–Jag tror att utbildningen självklart passar sådana som jag, som är rätt nya i controllerrollen, men även de som har arbetat som controller länge och som behöver få in ett nytänk och som funderar över hur de kan gå till mer moderna tankesätt och arbetssätt, säger hon.

Marie_Sandeskär

– Varje del av utbildningen var relevant och jag har nytta av dem alla, som lean, kredit, ekonomisk brottslighet, hållbarhet, kommunikation och ledarskap. Det sista blocket om ledning och motivation var extremt användbart, både i arbetslivet och privat. 
 
– Allra mest gav nog mixen som utbildningen ger, att det finns beräkningar, kalkyler, hur man ska tänka kring controllerrollen i alla led, rapporter och hur man ska förmedla sin rapport. Alla kursledare var fantastiska och delade med sig av praktiska exempel från olika verksamheter, fortsätter hon.


– Vi kursledare vill verkligen att deltagarna under utbildningen ska kunna utveckla både det framåtorienterade tänkandet, analysförmåga och sina beslutsunderlag för att ännu bättre kunna bidra till - och skapa värde för - verksamheten och ledningens proaktiva målstyrning, förklarar Owe Marstorp.

– Det handlar framför allt om att både samverka med andra kompetensområden och informationssystem för att kunna bygga relationer och vara en speaking partner med ledningen.


Varmt välkomnande och unik miljö

Marie Sandeskär tillträdde hon som controller på Onevinn i maj 2022, efter att under några år ha varit bolagets redovisningskonsult. Hon gjorde en ordentlig research på nätet innan hon valde Företagsuniversitetets utbildning och beskriver det som en magisk känsla att komma in i Posthuset första utbildningsdagen i maj 2022. 


– Det var som att gå in i ett palats, en sagovärld. Hela Posthuset är otroligt fint och mottagandet från Företagsuniversitetet väldigt välkomnade! 

Företagsuniversitetet_IMG_0073_Foto Liza Simonsson


– Det var också jätteroligt att träffa kurskamraterna första dagen. Alla kom från olika branscher och hade jobbat olika länge och eftersom jag var ganska ny i rollen så var det fantastiskt att få lyssna på de andras tankesätt och erfarenheter. 


– Sedan var vi nog en väldigt engagerad grupp, vi visste att det gällde att ta vara på varje minut. Vi hade en första gemensam after work redan andra dagen, det stärkte oss som grupp, avslutar Marie Sandeskär.


Diplomerad controller startar närmast den 22 mars - läs mer och säkra din plats här!