Du är här:

Konkurrens om jobb för redovisningsekonomer

Lotta Eriksson

1 min 2023 - 10 - 24

Det finns cirka 28300 yrkesverksamma redovisningsekonomer i Sverige, varav cirka 78 procent är kvinnor och 22 procent är män. Sannolikt kommer konkurrensen öka kring de arbetstillfällen som finns.


Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben för redovisningsekonomer under det närmaste året.

Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha små till medelstora möjligheter till arbete.


Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete för redovisningsekonomer kommer vara små till medelstora även på tre års sikt.

Prognosen för redovisningsekonomerna ser ut så här för de kommande åren, enligt Arbetsförmedlingens prognoser:

  • Små till medelstora möjligheter till arbete år 2023
  • Små till medelstora möjligheter till arbete år 2026

Läs mer om framtidsutsikterna här!

Vill du ta nästa kliv i karriären? Vässa dig för framtidens behov och kanske nya möjligheter? Då erbjuder Företagsuniversitetet bland annat:

Diplomerad redovisningsekonom - 2 dagar i månaden i 5 månader

Diplomerad controller - 3 dagar i månaden i 3 månader

Dataanalys och business intelligence för ekonomer - 2 dagar i månaden i 3 månader