Du är här:

Konkurserna fortsätter att öka

Lotta Eriksson

2 min 2023 - 01 - 17

Kriget, inflationen och elpriserna är orsaken till att antalet konkurser under andra halvåret i fjol var det högsta på tio år, enligt UCs årliga sammanställning. Även antalet nystartade bolag har minskat till den lägsta nivån på flera år. Utvecklingen ser ut att fortsätta även 2023.


Enligt UCs statistik ökade det totala antalet konkurser med 5 procent 2022 jämfört med 2021. I december2022 ökade konkurserna med 17 procent och under det senaste halvåret ökade konkurserna med 22 procent jämfört med samma period året innan Det motsvarar det högsta antalet konkurser på tio år.

I december 2022 minskade också antalet nystartade bolag med 13 procent jämfört med samma period 2021.

Och utvecklingen fortsätter, enligt UC, som anger att flera av de omvärldsfaktorer som påverkat det gångna året kommer att få fortsatt effekter under 2023.

- Många företag går ett tufft 2023 till mötes. Inte minst mindre företag kan drabbas av motgångar i likviditeten till följd av ökade el- och inköpskostnader samt räntor, säger Johanna Blommé, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

- Nu när vi sitter med facit i hand tyder det mesta på att det här bara är början - även ökade och mer långsiktiga effekter från kriget i Ukraina är att vänta. Risken är stor att konkurserna kommer att fortsatt öka och nystartandet att minska – åtminstone under den första delen av 2023.

Se UCs konkursstatistik här