Du är här:

Konkurserna ökar - särskilt i vissa branscher

Lotta Eriksson

3 min 2020 - 12 - 02

Färsk statistik från UC visar att den tidigare positiva trenden bland företagskonkurser i landet nu verkar vara bruten. Statistiken visar att konkurserna i flera branschsegment ökade i november, vilket uppges påverka den totala årssummeringen i fel riktning.


UCs statistik för november indikerar på ett trendbrott; den positiva konkursutvecklingen som det har rapporterats om tidigare har vänt. Konkurserna inom hårt utsatta branscher ökar, särskilt i hotell- och restaurangbranschen (+ 12 procent), transportbranschen (+ 26 procent) och partihandeln (+ 16 procent).

Däremot minskar konkurserna inom byggindustrin och detaljhandeln. Sammantaget minskar konkurserna i hela landet med 4 procent i november månad jämfört med samma månad i fjol, enligt UC.

- Under 2020 såg vi kraftiga konkursökningar inom vissa branscher under mars, april och maj. Då gick många redan svaga bolag i konkurs, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

- Fram tills i dag har vi sett en återhämtning bland konkurserna, men nu tycks den positiva trenden vara över. Även om läget är tufft just får vi inte glömma att pandemins ekonomiska effekter har begränsats till relativt få branscher.

- Ekonomin som helhet har klarat sig ganska bra. Exportindustrin och tjänstesektorn går förhållandevis bra och stödpaketen verkar ha hjälpt företagen, fortsätter han.

 

Några branscher drabbas mindre

UC tror att restaurang- och hotellbranschen fortsatt kommer vara utsatt, inte minst eftersom julborden nu ställs in.


- Transportbranschen gynnas av att vi e-handlar och beställer paket i allt högre grad. Men branschen innehåller också mindre taxiåkare anslutna till en växel. De företagen har svårt att skära i kostnaderna. När affärsresandet helt har upphört och krogbesöken likaså upplever taxibranschen en mycket svår tid, konstaterar Richard Damberg.


Branscher som däremot står sig bra och troligen kommer att klara ett trendbrott med ökat antal konkurser är detaljhandeln och byggindustrin. Konkurserna inom detaljhandeln minskade med två procent i november och konkurserna inom byggindustrin med tre procent jämfört med samma månad i fjol. Detta förklaras med ökad e-handel och att boendet har blivit viktigare under pandemin.


Här kan du se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher