Du är här:

Konkursvåg enligt UC

Lotta Eriksson

2 min 2022 - 12 - 01

Konkurserna ökade kraftigt i november och inom alla branscher, enligt ny statistik från UC. Den bransch som drabbats hårdast är detaljhandeln.

I november ökade konkurserna i Sverige med 25 procent jämfört med samma period i fjol. Enligt UCs konkursstatistik har konkurserna stigit stadigt i de flesta branscher hela hösten.

- Den ekonomiska storm som vi pratat om under en period med krigets effekter, inflationen, räntorna och energipriserna har nu slagit till med full kraft. Det drabbar svenskt näringsliv i stort - vi ser en negativ utveckling inom alla branscher, konstaterar Johanna Blomé på UC i ett pressmeddelande.

Konkurserna har ökat mest inom detaljhandeln jämfört med november 2021. Där har konkurserna gått upp med 44 procent. Ökningen är också stor inom transportsektorn (24 procent) och hotell- och restaurangbranschen (25 procent). 

- Sedan sommaren har konkurserna inom handeln dramatiskt vänt uppåt. Vi har sett flera stora varsel och konkurser av väletablerade kedjor, såväl som småföretagare. Även inom transport, som tidigare under hösten stack ut med minskat antal konkurser, är konkurserna höga, berättar Johanna Blomé.

UCs statistik över nyetableringar i landet visar även att antalet nystartade bolag är mindre än under november månad i fjol. 

Se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå och branscher här