Du är här:

Löneadministratören en nyckelfunktion - kompetens viktig

Lotta Eriksson

5 min 2021 - 10 - 12

Löneadministrationen är kanske företagets och arbetsgivarens viktigaste funktion. Därmed är också löneadministratören att betrakta som en nyckelperson i verksamheten. De flesta kanske inte stakar ut sin karriär och bestämmer att de ska arbeta med just lön, utan hamnar ”på posten” av slumpen. Då är det extra viktigt att ha på fötterna eller närmare bestämt att ha nyfiken och skaffa sig rätt kompetens.


Det konstaterar Ann-Katrin Vestberg, kursledare för de två utbildningar som Företagsuniversitetet erbjuder inom löneadministration.

- Den tuffaste utmaningen för löneadministratörer är förmodligen att samtidigt i sin yrkesroll hålla sig uppdaterad om alla förändringar och nyheter som berör det löneadministrativa området. Det vi kan idag kanske inte gäller imorgon, säger Ann-Katrin.

Detta är naturligtvis också något som behandlas i Företagsuniversitetets två utbildningar Grundkurs i löneadministration på tre dagar och Diplomerad löneadministratör på totalt nio dagar.

- På grundkursen går vi igenom de grundläggande kunskaper man behöver ha när man är ny eller ganska ny i rollen, beskriver Ann-Katrin Vestberg, själv yrkesverksam löneadministratör sedan många år.

löneadministratörsutbildningDe grundläggande kunskaperna omfattar en genomgång av brutto- och nettolönebegreppet, vilka löneformer som förekommer, lönetillägg och bruttolöneavdrag och hur dessa kan beräknas.
- Grundkursen ger också en första genomgång av skattepliktiga förmåner, traktamenten och hur skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas. Kursen varvas genomgående med teori och praktiska övningar, berättar Ann-Katrin Vestberg.

Diplomutbildningen vänder sig till löne- och ekonomiassistenter och andra som behöver fördjupade kunskaper om löneadministration och grundläggande kunskaper i arbetsrätt.
- I diplomutbildningen går vi igenom regelverket för både skattepliktiga och icke skattepliktiga förmåner, skatteregler, arbetsgivaravgifter, traktamenten, alltså resor i tjänsten som den anställde gör inrikes samt vid utrikes resor.

- Det viktigaste är dock att få en förståelse för lagstiftningen och sedan bygga på med kunskaper om det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av och de lokala avtalen som företaget slutit, fortsätter Ann-Katrin.


Praktisk arbetsrätt ingår

Det som gör Diplomerad löneadministratör unik är att det ingår två hela dagar praktisk arbetsrätt tillsammans med en arbetsrättsjurist. De två dagarna ger en förståelse vad lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, förenings- och förhandlingsrätt, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen medför.

Diplomutbildningen innehåller också ett examensarbete som deltagarna får information om redan första dagen– och som de under kursens dagar får tid att arbeta med. Examensarbetet görs gemensamt i grupp om ungefär tre kursdeltagare.

- Under vår sista gemensamma dag presenteras examensarbetet av respektive grupp med ett samtida kunskapsprov i grupp, då alla får visa att vad de har tillgodogjort sig under de tre blocken. De frågetecken som uppstår reder vi ut under denna genomgång, beskriver Ann-Katrin Vestberg.

- Meningen är inte att man ska kunna allting utantill utan att man ska veta var man hittar informationen.

 

Lovord för innehåll och kursledare

Både grundkursen och diplomutbildningen innehåller såväl teori som praktiskt lönearbete, där deltagarna helt enkelt får lära sig att räkna lön. Det ges också tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.

Ann-Katrin Vestberg är en erfaren och uppskattad kursledare. Hon har utvecklat lönesystem tidigare och är löneadministratör sedan många år. Numera arbetar hon praktiskt med löneadminstration för företag i det egna bolaget Voman L A Konsult AB.

Att både hon och utbildningen röner uppskattning råder det ingen tvekan om. Deltagarna ger utbildningarna hela 4,7 och 4,8 av 5 möjliga i betyg i utvärderingarna.

Flertalet deltagare uppger att de har fått med sig mycket från utbildningarna, även de som arbetat med lön under en längre tid och är erfarna. En av kommentarerna som Ann-Katrin särskilt gläds åt ”Det jag inte hade kännedom om i går har jag i dag”.Löneadministratörens 4 viktigaste förmågor enligt Ann-Katrin Vestberg:

  1. du måste tycka om sifferarbete
  2. du måste ha förmåga att tolka lagar och avtal
  3. du måste vara noggrann
  4. du måste bygga upp ett förtroende hos medarbetarna.

Läs mer om våra löne-och ekonomiutbildningar här!