Du är här:

Många ekonomiavdelningar missar fördelarna med digitaliseringen

Lotta Eriksson

2 min 2023 - 04 - 21

Digitalisering och ny teknik som AI blir som bekant allt viktigare för framtidens ekonomifunktioner. Det visar bland annat den rapport som Företagsuniversitetet gjorde för ett par år sedan och även en relativt en ny undersökning från PwC. I den senaste undersökningen menar nästan tre av fyra ekonomichefer att de vill prioritera digitaliseringen av den egna ekonomifunktionen. Samtidigt är användningen av digitala lösningar och ny teknik fortfarande låg.


Digitaliseringen av ekonomifunktioner pågår kontinuerligt och skapar förstås stora möjligheter. PWC har låtit göra en ny global studie kring digitaliseringen, som bland annat visar att 73 procent av de tillfrågade finanscheferna har digitalisering som en högprioriterad fråga. Många upplever dock utmaningar i arbetet.

PWC uppger att ekonomifunktionens traditionella arbete till stor del bygger på tydliga regler som är relativt enkla att standardisera och digitalisera kostnadseffektivt men att det finns en omfattande förbättringspotential på många ekonomifunktioner. Moderna verktyg baserade på AI och processautomationsteknik skapar nya möjligheter - detta till trots används dessa ännu inte i den utsträckning som finans- eller ekonomicheferna önskar.

En anledning till tveksamheten uppges vara att både medarbetare och ledning saknar relevant digital kompetens.

Däremot är pengar inte orsaken till att digitaliseringsplaner misslyckas. Nästan hälften av de tillfrågade (44 procent) räknar med att budgeten för digitaliseringsprojekt ökar med mellan 10 och 25 procent.

Studien är ett samarbete mellan PwC och WHU-Otto Beisheim School of Management. I studien medverkar 522 finanschefer för företag i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. 

Du kan läsa hela studien här!