Du är här:

Meritmind tipsar: Så kommer ni igång med rullande prognoser

Lotta Eriksson

2 min 2023 - 05 - 18


Meritmind ger i en artikel sex tips för att komma igång med rullade prognoser. Anledningen är att det ställs allt högre krav på företag att de måste uppdatera budget och prognoser kontinuerligt för att kunna agera vid förändringar.

Trots att allt fler företag ser ett stort värde i att arbeta med dynamiska och rullande prognoser, fortsätter många att arbeta traditionellt med en årlig budget. Det konstaterar Meritmind i en artikel i sitt nyhetsbrev.

Deltagare på konferensen Controller 2022 fick exempelvis höra hur hotellkedjan Nordic Choice jobbar med rullande prognoser och fick även ta del av skälen till varför det är viktigt med rullande prognoser. Det skapar bland annat högre engagemang i verksamheten och bättre kvalitet i den finansiella rapporteringen.

Meritmind har i sin artikel sammanfattat sex nyckelfaktorer som hjälper ekonomiavdelningarna att komma igång;

 1. Involvera ledningen
  Alla personer med insikter och ansvar involveras i arbetet med att förändra prognosprocessen.
 2. Förstå affärsmodellen
  Säkerstäl att de medarbetare på ekonomiavdelningen som ska arbeta med prognoserna har en grundläggande förståelse för företagets affärsmodell.
 3. Bestäm KPI:er

  Bestäm vilka nyckeltal ni ska följa och uppdatera kontinuerligt.
 4. Se över prognosprocessen

  Ett bra systemstöd möjliggör ett mer datadrivet arbetssätt.
 5. Säkerställ datakvaliteten
  Datan måste vara av bra kvalitet och det bör finnas en process för att samla in och analysera data regelbundet.
 6. Se över ansvar och kompetensbehov

  Tänk mer datadrivet, strategiskt och analytiskt än tidigare.

Läs mer hos Meritmind!