Du är här:

Nämnden för svensk redovisningstillsyn summerar 2023

Lotta Eriksson

1 min 2024 - 04 - 26

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat sin årsrapport för 2023. Nämnden har i sin granskning av finansiella rapporter för räkenskapsåret 2022 haft ESMAs prioriterade tillsynsområden som utgångspunkt. Detta uppmärksammar bland andra PWC i ett nyhetsbrev.

 

Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar finansiella rapporter i bolag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad. Granskningen utförs på delegation av Finansinspektionen, FI, som har det yttersta ansvaret för tillsynen.


Nu har nämndens årsrapport för 2023 publicerats. Den visar att nämnden under fjolåret fattade beslut i 56 ärenden. Av dessa resulterade 16 ärenden i en uppmaning om att bolaget ska ändra i kommande finansiell rapport. Det skriver PWC i ett nyhetsbrev.

Om slutsatsen av granskningen är att ett bolag inte har upprättat sin finansiella information enligt rådande bestämmelser och felaktigheten anses vara ringa, uppmanar Nämnden bolaget att rätta till felaktigheten i en kommande finansiell rapport. Övriga 40 ärenden föranledde ingen åtgärd.

Nämnden har i sina beslut för fjolåret tagit ställning till 26 specifika frågeställningar kopplade till IFRS Redovisningsstandarder, fem frågeställningar kopplade till alternativa nyckeltal samt två om hållbarhetsredovisning.

Läs mer här