Du är här:

Nu kan elstöd sökas av företag

Lotta Eriksson

1 min 2023 - 06 - 09

Företag med uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan nu ansöka om elstöd hos Skatteverket.


Skatteverket anger att som företag som berörs exempelvis kan vara enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar.

Sista dagen att söka elstöd är den 25 september i år. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen 1 oktober 2021-30 september 2022.

Dessa kan få elstöd via Skatteverket:
  • juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, kommuner, regioner, föreningar,
  • trossamfund, stiftelser och bostadsrättsföreningar
  • vissa dödsbon för personer som har avlidit den 17 november 2022 eller senare
  • dödsbon efter näringsidkare
  • fysisk person som bedriver näringsverksamhet i Sverige (enskild näringsidkare)
  • fysisk person som bedrivit näringsverksamhet i Sverige men upphört efter 17 november 2022.

  • näringsidkare som har upphört att bedriva näringsverksamhet

 

Läs mer här