Du är här:

Ny HD-dom ger större klarhet om redovisningsbrott

Lotta Eriksson

2 min 2022 - 10 - 25

Att låta bli att bokföra affärshändelser är ett brott. Att låta bli att lämna in årsredovisning i tid är också ett brott. Det handlar alltså om två olika brott, också när de begås under ett och samma räkenskapsår. Det slår Högsta domstolen fast i en vägledande dom, vilket också redovisas i Tidningen Balans.


Målet i Högsta domstolen gällde ett aktiebolag som mot betalning erbjöd tjänster för avveckling av bolag. Det handlade om när en person har försummat dels att sköta den löpande redovisningen, dels att se till att årsredovisningen för samma räkenskapsår har upprättats och fastställts.


Domen ses som en framgång för Riksåklagaren som hade begärt att Högsta domstolen skulle ändra en hovrättsdom.


Tidigare praxis innebar att man bara kunde dömas för ett bokföringsbrott per räkenskapsår. Nu har alltså HDs dom ändrat praxis;


– Domen innebär att underlåtenheten att upprätta årsredovisningen utgör en egen brottsenhet, skild från åsidosättandet beträffande den löpande bokföringen, säger Henrik Lundin, ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten i Tidningens Balans artikel.

Han berättar vidare i artikeln att domen kan få betydelse när till exempel en person har blivit åtalad och dömd för att inte ha upprättat årsredovisning och det i efterhand visar sig att också den löpande bokföringen, under samma räkenskapsår, var bristfällig. Det innebär dessutom att det kan det finnas skäl att åtala både den gamla styrelsen för brister i den löpande bokföringen, och den nya styrelsen för att årsredovisning inte upprättas, om det har skett en förändring i styrelsen.

Läs mer i Tidningen Balans!

 

Foto: Carl Johan Erikson