Du är här:

Nya lagar från den 1 juli

Lotta Eriksson

3 min 2023 - 08 - 15

Tillfällig skattefrihet för laddel på arbetsplatsen och slopad skattenedsättning för datorhallar är några nya lagar och regler som trädde i kraft den 1 juli. Skatteverket har listat de viktigaste nyheterna!

 

Sommaren går mot sitt slut och som vanligt har det införts en del nya lagar och regler från den 1 juli. Skatteverket har publicerat en förteckning över dem:

 

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Skattefriheten för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon gäller under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren. Laddningen ska ske i anslutning till arbetsplatsen och skattefriheten som gäller personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel ska ske utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen. Bestämmelsen slutar att gälla vid utgången av juni 2026.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för alla som arbetar med forskning eller utveckling hos arbetsgivaren höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Det medför att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för dessa anställda höjs i motsvarande mån.

 

Lagändring inom sekretess

En ny sekretessbrytande bestämmelse trädde i kraft som gör det möjligt för myndigheter att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till en enskild eller till en annan myndighet som har i uppdrag att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter för den uppgiftslämnande myndighetens räkning.

 

Skatt på energi

Den 1 juli 2023 ändrades lagen om skatt på energi. Bland annat slopas skattenedsättningen för datorhallar och den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk förlängs.

 

Ny mervärdesskattelag

Den nya mervärdesskattelagen är anpassad till EU:s mervärdesskattedirektiv. Den innehåller inga större materiella förändringar men den har fått en ny struktur, språket har moderniserats och innehållet har anpassats till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik. Syftet är att den nya lagen ska vara enklare att förstå och tillämpa.

 

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Den 1 juli 2023 ändrades lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Ändringarna innebär bland annat att avdragssystemet förenklas så att rätten till avdrag bara påverkas av om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Avdragsnivåerna ändrades samtidigt till 50 respektive 95 procent.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida! Där finns också länkar till fördjupning!