Du är här:

Nya lagar på skatteområdet från den 1 juli

Lotta Eriksson

1 min 2021 - 06 - 29

Torsdagen den 1 juli träder en rad nya lagar i kraft inom det ekonomiska området. Bland annat blir det en justerat beräkning av bilförmån och en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling.

Skatteverket har på sin hemsida en lista över de nya lagar som trätt i kraft under juni men framför allt också de som träder i kraft på torsdag, den 1 juli. Det blir bland annat en justerat beräkning av bilförmån eftersom det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet ändrats. Lagändringen tillämpas för de bilar som  blir skattepliktiga första gången den 1 juli.

Dessutom  genomförs det bland annat ytterligare en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. Det innebär att en anställd ska ha arbetat med forskning och utveckling minst hälften av arbetstiden för att avdrag ska få göras mot tidigare tre fjärdedelar av arbetstiden.

Under juni infördes bland annat säkrare rutiner kring samordningsnummer, en uppgiftsskyldighet om fel i folkbokföringen och en ny bestämmelse i inkomstskattelagen som begränsar avdragsrätten ytterligare för ett företags underskott från tidigare år.

Läs mer om de nya lagarna på Skatteverkets hemsida!