Du är här:

Nya momslagen en månad bort

Lotta Eriksson

1 min 2023 - 05 - 26

Riksdagen har, som vi tidigare berättat om, beslutat om en ny mervärdesskattelag. Den nya lagen är en omarbetning av den tidigare mervärdesskattelagen och syftet är att den ska vara enklare att förstå och tillämpa.Skatteverket berättar på sin hemsida att den nya mervärdesskattelagen är anpassad till EU:s mervärdesskattedirektiv. Den innehåller inga större förändringar men den har fått en ny struktur och språket har moderniserats. Dessutom ska innehållet ha anpassats till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik.


– Det viktigaste med den nya lagen är att begreppen överensstämmer med mervärdesskattedirektivets begrepp. Det gör det enklare för företagen att veta vad som är gällande rätt, säger Anneli Möller, rättslig expert på Skatteverket, i en kommentar på Skatteverkets hemsida.

Den nya lagen träder i kraft 1 juli i år.

Den nya mervärdesskattelagen hittar du på Svensk författningssamlings webbplats.

Behöver du lära dig mer om moms i internationell handel och även om den nya lagen finns det mer att lära här:

1 dags kurs Moms i internationell handel