Du är här:

Nya regler för aktiebolag och filialer

Lotta Eriksson

2 min 2022 - 08 - 15

De regler som trädde i kraft den 1 augusti 2022 har tagits in i bland annat aktiebolagsförordningen och filialförordningen. Här kan du läsa lite mer om vad bestämmelserna innebär.

Sedan den 1 augusti gäller nya regler för aktiebolag och filialer. Bestämmelserna innebär i korthet följande:

  • registrering av samt ändringar i aktiebolag och filialer ska kunna ske digitalt
  • Bolagsverket ska tillhandahålla mallar för registrering av aktiebolag och filialer
  • Bolagsverket ska registrera ett aktiebolag inom tio arbetsdagar från det att en fullständig anmälan digitalt, genom användande av mallar, kommit in. Om företaget bildats av endast fysiska personer och anmäls digitalt genom mallar är tidsfristen inom fem arbetsdagar. För filialer gäller att registrering ska ske inom tio arbetsdagar
  • Bolagsverket ska meddela registreringsmyndigheten för det utländska företaget bakom en filial när  filialen registrerats eller avregistrerats
  • Bolagsverket kommer att få meddelanden när det sker ändringar i ett utländskt företag som har en filial registrerad i Sverige.
  • Aktiebolagsregistret ska, i förekommande fall, innehålla uppgift om att ett aktiebolag har en eller flera filialer i andra medlemsländer och Bolagsverket ska meddela den registreringsmyndighet där filialen är registrerad när det sker ändringar i aktiebolaget.


Med fullständig anmälan menas - enligt Bolagsverket - att ärendet ska vara granskat och klart samt att det inte finns några hinder för att registrera det. Registrering ska alltså ske inom den tidsfristen när Bolagsverket granskat ärendet och det inte längre finns några hinder mot registrering.


Läs mer på www.bolagsverket.se