Du är här:

Nya tag inför 2023?

Lotta Eriksson

3 min 2022 - 09 - 30


Det drar så sakteliga ihop sig till ett nytt årsskifte och då brukar många börja fundera lite kring framtiden. Man kan ju antingen förädla de kunskaper man redan har och fördjupa dem - eller ta steget in på ett nytt område.


Direkt efter sommaren och inför ett årsskifte brukar många fundera lite kring framtiden. Man kan ju både förädla och fördjupa befintliga kunskaper men också testa något nytt.


– Det är självklart viktigt med kompetensutveckling, eftersom företag genom att utbilda sina medarbetare både får nöjdare medarbetare och en effektivare verksamhet. Det gäller inte minst inom ekonomi, bekräftar Lotta Eriksson, ansvarig för ekonomiutbildningarna vid Företagsuniversitetet.

– Även om vi vet att många av de enklare arbetsuppgifterna inom ekonomi automatiseras alltmer så finns det ju alltid behov av människor bakom siffrorna, inte minst de som kan tolka, analysera och förklara, fortsätter hon.

Annica Kämpe, som är kursledare för Diplomerad redovisningsekonom och Företagsbeskattning och deklaration på Företagsuniversitetet, håller med och understryker att fördjupade ekonomikunskaper faktiskt bidrar till verksamhetens utveckling:

– Diplomerad redovisningsekonom är till exempel en fantastisk utbildning som innehåller allt det man behöver kunna för att arbeta som redovisningsekonom, både i teori och praktik, poängterar hon.

– Som kursledare i ekonomiutbildningar hoppas jag kunna bidra till att deltagarna ska tycka att ekonomi i allmänhet är roligt och att jag kan stärka dem i sitt arbete.

– Den röda tråden i utbildningen Diplomerad controller är att erbjuda deltagarna möjlighet att kliva in i en praktiskt fungerande controllerroll på sin arbetsplats, oavsett hur den ser ut, berättar Owe Marstorp, som är kursledare för bland annat Diplomerad controller.


– Det handlar mycket om att både samverka med andra kompetensområden och informationssystem för att kunna bygga relation och vara en speaking partner med ledningen.

Företagsuniversitetet har inte bara diplomutbildningar för alla som redan arbetar med ekonomi, utan också ett antal kortare ekonomikurser icke-ekonomer, som Praktisk redovisning i tre steg, Ekonomi för chefer och ledare, Ekonomi för assistenter och administratörer och Ekonomi - grundkurs.


Så redo att ta nästa steg i din personliga utveckling när 2022 går mot 2023?

Läs mer om Företagets kurser och utbildningar inom ekonomi här!

Du kan även höra av dig om du vill resonera mer kring din fort- eller vidareutbildning!

Kontakta mig gärna