Du är här:

Nya villkor vid generationsskifte i fåmansföretag

Lotta Eriksson

2 min 2019 - 08 - 28

Den 1 juli började en lagändring gälla kring generationsskifte i fåmansföretag. Den nya regeln gäller när den äldre generationen säljer sin verksamhet till vuxna barn som ska fortsätta verksamheten.

Tidigare kunde föräldrarna inte få ut sina pengar lågbeskattat när de sålde verksamheten till sina barn. Det var bara när de sålde sitt bolag till utomstående, som de - efter fem års karenstid - kunde likvidera eller ta utdelning med 25 procent i skatt från sitt tomma bolag utan verksamhet och med pengar i, efter försäljningen.

När de sålde till sina barn och de arbetade vidare med verksamheten påverkades föräldrarna skattemässigt. Föräldrarnas karensperiod, de fem åren, började inte löpa så länge barnen var verksamma i det sålda bolaget.

Lagändringen från den 1 juli gäller generationsskiften från och med 1 juli 2019, inte retroaktivt, och innebär följande:

Om föräldrarna inte är aktiva i det nya bolaget och inte fortsätter bedriva verksamhet i tomt bolag där inkråmet sålts till barnen, samt varit verksamma med sitt företag i minst fem av de senaste sju åren så börjar karenstiden på fem år att löpa vid försäljningen. Därefter kan de första ägarna ta ut vinst med 25 procent skatt.

Vill du hålla dig uppdaterad kring fler nyheter inom ekonomiområdet så kan du kostnadsfritt följa Företagsuniversitetets Ekonomiblogg. Det gör du enklast genom att klicka på knappen nedan!

 

Prenumerera på bloggen