Du är här:

Nyheter för 2023

Lotta Eriksson

2 min 2023 - 01 - 09Skatteverket har gjort en sammanställning över nya regler och lagar för 2023. Det omfattar exempelvis höjning av reseavdraget för arbetsrelaterade resor, skattesänkning för personer över 65 år som arbetar och tillfälligt sänkt drivmedelsskatt.


Skatteverket har på sin hemsida gjort en sammanställning av de viktigaste nyheterna som trädde i kraft vid årsskiftet. Här redovisas fem av nyheterna:

1. Schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs. Avdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil. Avdraget för resor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr per mil.

2. Det förhöjda jobbskatteavdraget förstärks, vilket innebär att skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta.

3. Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler.

4.  Skatteavdrag för installation av grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget, stärks genom att subventioneringen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden.

5.  Informationsutbytet mellan EU-länderna stärks ännu mer genom en ny rapporteringsskyldighet - DAC7. I samband med implementering till svensk lagstiftning kommer plattformsoperatörer som uppfyller vissa kriterier att vara skyldiga att lämna uppgifter om vilka säljare och uthyrare som använder plattformen och vilka inkomster de fått.

 

Läs mer här!